Φτάνουμε, όχι αισίως, στο 2021

Φτάνουμε, όχι αισίως πάντως, (η επιβίωση για τον Κυπριακό Ελληνισμό ήταν και παραμένει μια υπόθεση με αβέβαιη έκβαση) στο νέο έτος, μετά και το τέλος του δίσεκτου 2020. Τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας είναι συνεχώς μεταβαλλόμενα, ο Γεωστρατηγικός χάρτης της περιοχής και τα εμπλεκόμενα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων αλλάζουν, οι καταστροφικές επιλογές όμως των […]

Read More

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΙΝΟΒΑΣΙΕΣ «ΦΘΟΝΟΣ ΕΛΚΟΣ ΕΣΤΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ»

«Εξεγείρου ἐξεγείρου, Σιών, ἔνδυσαι τὴν ἰσχύν σου, Σιών, καὶ ἔνδυσαι τὴν δόξαν σου, Ἱερουσαλὴμ πόλις ἡ ἁγία· οὐκέτι προστεθήσεται διελθεῖν διά σοῦ ἀπερίτμητος καὶ ἀκάθαρτος». [Εγέρθητι, σήκω ἐπάνω, ὦ Σιών.Ἐνδύσου τὴν δύναμίν σου, Σιὼν ἐνδύσου τὰ μεγαλοπρεπῆ καὶ λαμπρὰ ἐνδύματά σου, ὦ Ἱερουσαλήμ, πόλις ἁγία.Δὲν θὰ διέλθῃ πλέον διὰ σοῦ ἀπερίτμητος ἐθνικὸς ἢ οἰοσδήποτε ἀκάθαρτος].Έτσι […]

Read More
Insta
Tiktok