ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Μέρος 4ο)

Η οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας μεταφράζεται σε αντίστοιχη ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της μεταλλείας. Οι άυλες υπηρεσίες, δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα λαμβάνουν δευτερεύουσα σημασία. Για την απρόσκοπτη και επιτυχημένη εφαρμογή ενός αναπτυξιακού οικονομικού προγράμματος βαρύνουν οι κάτωθι συντελεστές: 1. Η φύση αποτελεί βασικό συντελεστή για την οικονομική […]

Read More

H ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το 1971 το νομισματικό σύστημα Bretton Woods που είχε ως βάση τα αποθέματα χρυσού έπαυσε εκ των πραγμάτων να υπάρχει και η τιμή του δολαρίου έναντι του χρυσού καθορίστηκε σε 35 δολάρια ΗΠΑ ανά ουγγιά troy, ενώ ταυτόχρονα καθορίστηκαν σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες των εθνικών νομισμάτων έναντι του δολαρίου. Στις 15 Αυγούστου 1971 ο πρόεδρος Νίξον […]

Read More

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Μέρος 3ο)

Στο προηγούμενο μέρος αναφερθήκαμε στους τρόπου τοποθέτησης κεφαλαίων. Οι συνέπειες ανάγονται σε πλεονεκτήματα για τις πιστώτριες και μειονεκτήματα για τις οφειλέτιδες χώρες. Τα πλεονεκτήματα για τις πιστώτριες χώρες είναι τα κάτωθι: 1. Οι κορεσμένες βιομηχανικά χώρες συνήθως είναι κορεσμένες και από πλευράς κεφαλαίων, συνεπώς τα επιτόκια στις εγχώριες τοποθετήσεις είναι μικρά. Αντίθετα οι τοποθετήσεις στις […]

Read More

Η ΕΕ αναθεωρεί τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη του Νότου

Η τελευταία οικονομική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει απότομη συρρίκνωση του ΑΕΠ στον ευρωπαϊκό Νότο αλλά και πιο ήπιες οικονομικές συστολές στον Βορρά το 2020, ακολουθούμενες από μια συνολική αργή ανάκαμψη για ολόκληρο το ευρωπαϊκό συγκρότημα το 2021.Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος πτώχευσης, αδυναμιών ιδιωτικής πίστωσης και χρεοκοπίας, καθώς και οι κοινωνικές διαμαρτυρίες και η […]

Read More

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Μέρος 2ο)

Η επιρροή των οικονομικά ισχυρών χωρών στις οικονομικά αδύναμες δομείται μέσω της τοποθέτησης κεφαλαίων από τις πρώτες στις δεύτερες. Οι τοποθετήσεις δυνατόν να είναι βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες. Οι μακροχρόνιες είναι οι πλέον βαρύνουσες σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Πριν αναφερθούμε στις στρατηγικές τοποθετήσεις, θα επισημάνουμε κάποιες συγκυριακές διακρατικές μεταναστεύσεις κεφαλαίων οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν […]

Read More

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Μέρος 1ο)

Η τραγική οικονομική κατάσταση της χώρας εξ’ αιτίας των εκ συστήματος ολέθριων επιλογών εκ μέρους των ελληνόφωνων κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης καθ’ υπόδειξη αλλοδαπών κέντρων λήψεως αποφάσεων, απαιτεί πλέον άμεσες, δραστικές και εφαρμόσιμες πολιτικές. Η δόμηση αυτών των πολιτικών επιλογών «οριστικής λύσης» δεν περιορίζεται στις στενές οικονομικές πρακτικές αλλά περιλαμβάνει αναπόδραστα τους τομείς της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, […]

Read More
Insta
Tiktok