Ι.ΣΤ.Ο.Σ.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Όσοι παρατηρήσατε το μικρό σημάδι στο άνω αριστερό άκρο της σελίδας και «κλικάρατε» επάνω του, εδώ θα πληροφορηθείτε ότι δεν τοποθετήθηκε τυχαία.

Πρόκειται για ένα έμβλημα που χαρακτηρίζει την προσπάθειά μας και προοιωνίζει το υψηλό επίπεδο του Νέου Ανθρώπου που πρέπει να αναδυθεί από τα ερείπια του δυτικού πολιτισμού και την καθολική παρακμή. Η σημασία του είναι πρακτική και μεταφυσική.

Ο κύκλος αναπαριστά τον κόσμο στην ολότητά του, δηλαδή όλα αντιλαμβανόμεθα και όσα βρίσκονται πέραν των αισθήσεων και της αντίληψής μας.

Η οριζόντια γραμμή αναπαριστά το ανθρώπινο, το γήινο επίπεδο. Είναι το κομμάτι του κόσμου που αντιλαμβανόμεθα με τις αισθήσεις.

Η προς τα κάτω οξεία γωνία που σχηματίζεται από την τομή των δύο ευθυγράμμων τμημάτων αναπαριστά τη συνεχή εγρήγορση των αισθήσεων και τη λειτουργία του οργάνου της λογικής του Νέου Ανθρώπου. Κοιτάζει προς τα κάτω, προς το γήινο, το ανθρώπινο επίπεδο και δρα μέσα σε αυτό.

Η προς τα άνω οξεία γωνία που σχηματίζεται από την τομή των δύο άλλων ευθυγράμμων τμημάτων αναπαριστά τη συνεχή επαφή του Νέου Ανθρώπου με το ανώτερο επίπεδο, το χώρο των υψηλών ενεργειών με τον οποίο οφείλει να είναι διαρκώς συνδεδεμένος ώστε να αντλεί Ενέργεια και Δύναμη.

Μέσω της συνεχούς και ταυτόχρονης διάδρασης στα δύο επίπεδα ο Νέος Άνθρωπος βελτιώνεται αενάως ώστε κάποια στιγμή να γίνει κυρίαρχος της πρόθεσης των πραγμάτων και να δημιουργήσει ένα Νέο Πολιτισμό.
Θυμηθείτε και αναπαράγετε το έμβλημα. 

2021 copyright istos.net.gr