Ι.ΣΤ.Ο.Σ.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τρέχοντα Θέματα Οικονομίας

Η έρευνα δύο καθηγητών παρουσιάστηκε στις 20/12/2022. Ο τίτλος του κειμένου είναι αρκετά σαφής: «λιγότερο από το 9% των δυτικών εταιρειών έχουν αποεπενδύσει από την Ρωσία». Ως δυτικές εταιρείες θεωρούν αυτές που έχουν την έδρα τους σε κάποια χώρα μέλος της Ε.Ε. ή της ομάδας G7 (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, ΗΒ, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία). Ως αποεπένδυση εννοούν την πλήρη διακοπή κάθε μετοχικής σχέσης αυτών των εταιρειών με τις θυγατρικές τους στην Ρωσία μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 2022...

Στις 11/11/2022 το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων (crypto exchange) FTX του Sam Bankman-Fried κατέθεσε αίτηση για προστασία έναντι πτώχευσης βάσει του Κεφαλαίου 11 της αμερικανικής νομοθεσίας. Όμως η υπόθεση FTX είχε αρκετές παράλληλες δραστηριότητες, από σίγουρη οικονομική κατάχρηση μικροεπενδυτών μέχρι και πιθανή χρηματοδότηση πολιτικών οντοτήτων, άρα σήμερα αξίζει μια ανασκόπηση αυτού του θέματος. Άλλωστε ένας...


"Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε την ελεύθερη οικονομία με το επιχείρημα ότι είναι ωφέλιμη για τις επιχειρήσεις.
Μπορούμε να την υποστηρίζουμε μόνο με το επιχείρημα ότι είναι ωφέλιμη για την κοινωνία" Peter Drucker


2023 copyright istos.net.gr