Δυσοίωνο το Μέλλον τού Κυπριακού Ελληνισμού

Η Τουρκία μετά την εισβολή τό 1974, την κατάληψη τού βορείου τμήματος τής Κύπρου και τήν κατοχή του επί μισό αιώνα, συνεχίζει την επιθετική και επεκτατική πολιτική της, με στόχο τον στρατηγικό έλεγχο όλης της νήσου.Τα ΗΕ παραμένουν απαθή στήν κατάφωρη παραβίαση τού διεθνούς δικαίου από την Τουρκία, ο Ελληνισμός αποτυγχάνει να αναχαιτίσει την τουρκική επιθετικότητα και η εθνική ασφάλεια τής Κυπριακής Δημοκρατίας(ΚΔ)παρουσιάζει μεγάλη τρωτότητα.Οι συντελεστές τής στρατιωτικής ,διπλωματικής και δημογραφικής ισχύος της είναι αποδυναμωμένοι.

Στρατιωτικός τομέας: Η Τουρκία όχι μόνο περιφρονεί τα ψηφίσματα τού ΣΑ/ΗΕ για απομάκρυνση τών ξένων στρατευμάτων από την Κύπρο, αλλά εκσυγχρονίζει συνεχώς τις Τουρκικές Δυνάμεις Κατοχής(ΤΔΚ) και τις ενισχύει με επιθετικά οπλικά συστήματα, προς εξυπηρέτηση των επεκτατικών στόχων της στο νησί.Στη νεκρή ζώνη προωθείται σταδιακά (Στροβίλια, Πύλα, Λήδρα Πάλλας (γήπεδο), Άγιος Δομέτιος, Δένεια, Σελέμανι κ.ά.) και διεκδικεί παράνομα μεγάλο τμήμα της.Στόν θαλάσσιο χώρο καταπατά τήν ΑΟΖ τής ΚΔ και στον εναέριο χώρο ακρωτηρίασε το FIR Λευκωσίας. Στη κλειστή περιοχήΑμμοχώστου, άρχισε παράνομο εποικισμό.Τα κατεχόμενα έχουν μετατραπεί σε ένα τεράστιο στρατιωτικό προγεφύρωμα : ΙσχυρέςΤΔΚ επιπέδου Σώματος Στρατού, με προωθημένη διάταξη και επιθετικές δυνατότητες(μηχανοκίνητοι σχηματισμοί), έναρξη κατασκευής αεροναυτικής βάσης στη περιοχή Λευκόνοικο-Μπογάζι Τρικώμου, εξαγγελία κατασκευής σταθμού παρακολούθησης πλοίων στο Ακρωτήρι Αποστόλου Ανδρέα κ.ά.

Η αποτρεπτική ισχύς τήςΚΔ είναι αποδυναμωμένη λόγω μεγάλης μείωσης τού χρόνου τής στρατιωτικής θητείας και τής ανεπάρκειας τών οικονομικών πόρων που διατίθενται για την άμυνα, με συνέπεια να επηρεασθεί αρνητικά το αξιόμαχο τής Εθνικής Φρουράς (ΕΦ).Η παρούσα κυβέρνηση τής ΚΔ, δεν αύξησε τον προϋπολογισμό για την άμυνα παρά τήν δέσμευση της και με νομοσχέδιο που ψήφισε η βουλή, μείωσε τον συντελεστή τής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα από 30% επί των τόκων στο 17% (είναι θλιβερό ότι μόνο 2 βουλευτές καταψήφισαν το νομοσχέδιο).Η στάση αυτή τής εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, καταδεικνύει ότι δεν έχει συνειδητοποιηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε η επικινδυνότητα της Τουρκικής απειλής και η αξία τής στρατιωτικής ισχύος ώς τού βασικού συντελεστή παραγωγής ασφάλειας, απαραίτητης για την επιβίωση τού κράτους μας. Η πρόσφατη επίτευξη «συναντίληψης» τής ΚΔ και τών ΗΕ για την περιοχή του χ. Πύλα (όπου οι ΤΔΚ εγκατέστησαν παράνομα από το 1974 φυλάκιο εντός της νεκρής ζώνης), εκτιμάται ότι είναι λανθασμένη απόφαση τής κυβέρνησης μας και πρέπει να αναθεωρηθεί .Δεν διασφαλίζει το status quo στη νεκρή ζώνη και ουσιαστικά εξυπηρετεί την επιδίωξη τών ΤΔΚ, που χρονολογείται από το 1974,για κατασκευή δρόμου από το χ. Άρσος (κατεχόμενα) προς το χ. Πύλα (νεκρή ζώνη) προς εξυπηρέτηση τής δυνατότητάς τους να ενεργήσουν επιθετικά προς τον ζωτικό χώρο(ΖΧ) Πύλα-παραλία, που αποκόπτει την περιοχή τών Κοκκινοχωρίων και συμβάλλει στον έλεγχο τού ΖΧ τής Λάρνακας(λιμάνι,διεθνές αεροδρόμιο).Η κατασκευή τού δρόμου δεν πρέπει να συνεχισθεί μέσα στη νεκρή ζώνη τής περοχής Πύλας , την οποία οι Τούρκοι αμφισβητούν και διεκδικούν παράνομα ώς έδαφος τού ψευδοκράτους.Η προοπτική αναβίωσης τού δόγματος τού ενιαίου αμυντικού χώρου (ΔΕΑΧ) Κύπρου-Ελλάδας, που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του προέδρου τής ΚΔ ουσιαστικά αδρανοποιείται με το πρόσφατο σύμφωνο φιλίας Ελλάδας-Τουρκίας .Το ΔΕΑΧ είναι ανενεργό από το 2000 και η αναβίωση του είναι τελείως αναγκαία για να υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικής εκτέλεσης της συμβατικής υποχρέωσης της Ελλάδας, ως εγγυήτριας χώρας, να προστατεύσει την ΚΔ αν δεχθεί τουρκική επίθεση.

Διπλωματικός τομέας: η κυβέρνηση μας και οι ηγεσίες των περισσότερων πολιτικών κομμάτων τής ΚΔ υποστηρίζουν ως λύση τού Κυπριακού τη ΔΔΟ, παρά το γεγονός ότι την απέρριψε ο Κυπριακός Ελληνισμός με το δημοψήφισμα τού 2004 για το σχέδιο Ανάν (ΔΔΟ). Η ΔΔΟ καταλύει τήν ΚΔ, παραβιάζει την ενότητα του κράτους, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων και την αρχή τής ασφάλειας, αφού το κυπριακό κράτος δεν θα έχει δικαίωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις. Με τις συνεχείς υποχωρήσεις μας η ΔΔΟ κατέληξε σε συγκαλυμμένη μορφή συνομοσπονδίας δύο κρατών, που δεν διαφέρει πολύ από τη λύση δύο κρατών (συνομοσπονδία δύο κρατών) που υποστηρίζει σήμερα η Τουρκία. Αν επαναρχίσουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό, οι δύο λύσεις που υπάρχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων (ΔΔΟ, δύο κράτη) είναι τουρκικών όρων και αυτό είναι τραγικό για την επιβίωση μας.

Δημογραφικός τομέας: Η Τουρκία έχει τουρκοποιήσει και εξισλαμίσει πλήρως τις κατεχόμενες περιοχές, με μαζική εμφύτευση εποίκων, τζαμιών και ιμάμηδων.Εκρίζωσε τον Ελληνικό πληθυσμό που πλειοψηφούσε συντριπτικά και το ίδιο απεργάζεται και για τις ελεύθερες περιοχές, στις οποίες προωθεί συστηματικά μουσουλμάνους μετανάστες που έφθασαν στο ποσοστό του 6% τού πληθυσμού. Οι κυβερνήσεις της ΚΔ δεν αντιμετώπισαν αποτελεσματικά τη δημογραφική αλλοίωση των ελευθέρων περιοχών, το πρόβλημα μεγεθύνθηκε και σήμερα συνιστά μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας, το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει με μεγάλες δυσκολίες η παρούσα κυβέρνηση .

Συμπερασματικά η κατάσταση σήμερα στη Κύπρο είναι πολύ ανησυχητική από πλευράς εθνικής ασφάλειας τής ΚΔ και οι οιωνοί για την επιβίωση του κυπριακού Ελληνισμού είναι κακοί. Απαιτείται έστω και την υστάτη αναθεώρηση της στρατηγικής μας με κύριες πτυχές: να ενισχυθεί η αποτρεπτική ισχύς της ΚΔ με την ενδυνάμωση των συντελεστών τής εθνικής ισχύος της (οικονομική, στρατιωτική, διπλωματική,δημογραφική, πληροφοριακή ισχύς), να απορριφθεί η λύση ΔΔΟ και να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό στην ορθή βάση του ως θέμα εισβολής, κατοχής, εποικισμού και εθνοκάθαρσης.

Ιδιαίτερα η ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος προυποθέτει πολιτική βούληση και αύξηση των προϋπολογισμών άμυνας.Απαιτείται ενδυνάμωση τής ΕΦ (μέσα, οπλικά συστήματα,ΠΝ,ΠΑ, επάνδρωση, εκπαίδευση, ηθικό), αναβίωση τού ΔΕΑΧ και σύναψη αμυντικών συμμαχιών.Η Τουρκία βυσσοδομεί επί μισό αιώνα να καταλύσει το κράτος μας τήν ΚΔ ,που είναι η πιο πολύτιμη ασπίδα προστασίας μας και πρέπει να την ισχυροποιούμε συνεχώς.Η ισχύς ,η ασφάλεια και η επιβίωση είναι έννοιες αλληλένδετες και εμπεριέχονται στήν έννοια τού κράτους.

Λευκωσία
Δεκέμβριος 2023

* αντιστράτηγος ε.α.

tweet
fb-share-icon
Insta
Tiktok