ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ:ΟΛΟΤΑΧΩΣ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΒΕΤΟ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Μια εξαιρετικής σημασίας πολιτική κίνηση, έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες.

Εννέα χώρες ίδρυσαν την «Ομάδα φίλων» με στόχο την στήριξη της ενισχυμένης πλειοψηφίας στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).
Πιο απλά, την κατάργηση του δικαιώματος βέτο, μιας χώρας μέλους της Ε.Ε.

Το ζήτημα του βέτο, συζητείται με ένταση αυτή την εποχή στους διαδρόμους της Ε.Ε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, έκανε πιο ισχυρή την διάθεση ορισμένων κύκλων που προωθούν το ζήτημα.

Διαβάζουμε στο twitter του υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου:

“ Σήμερα, Βέλγιο, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισπανία, ίδρυσαν μια Ομάδα Φίλων, για την προώθηση της ενισχυμένης πλειοψηφίας στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), της ΕΕ. Στο πλαίσιο των τρεχουσών γεωπολιτικών προκλήσεων, το Βέλγιο ζητά μια ισχυρή εξωτερική πολιτική της ΕΕ, με πιο αποτελεσματικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων”.

Η δυνατότητα βέτο που έχει μια χώρα μέλος, είναι ένα σημαντικότατο όπλο εξισορρόπησης των δυνάμεων, ανάμεσα σε ισχυρές και λιγότερο ισχυρές χώρες. Αν συνυπολογίσουμε ότι το Σύνταγμα της Ε.Ε. είναι αόρατο και ποτέ δεν ψηφίστηκε από το σύνολο των κρατών μελών, τότε μια απόφαση κατάργησης του βέτο, θα είναι μια ραγδαία ολίσθηση της Ε.Ε. σε μια αντιδημοκρατική ένωση συμφερόντων κι όχι ισότιμων μελών.

Μείζον ζήτημα αποτελεί και η φαινομενική αδιαφορία της Ελληνικής κυβέρνησης για το ζήτημα.
Ο Πρωθυπουργός προφανώς υποστηρίζει την άρση του βέτο, αφού δεν κάνει τίποτε για να το αποτρέψει.
Η Ελλάδα «αδιαφορώντας» για την συντριπτική ζημιά που θα φέρει κάτι τέτοιο στα Εθνικά συμφέροντα,
δεν συμμετέχει σε διαβουλεύσεις ούτε συμπράττει με όσους είναι αντίθετοι.
Η Ν.Δ. δυστυχώς αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τα Εθνικά συμφέροντα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα γυρίσει σελίδα στην Ε.Ε. Η κατάργηση του βέτο θα μεταβάλλει όλη την εσωτερική δυναμική της Ένωσης και θα ενισχύσει την σύμπλευση με τις ΗΠΑ και την αβουλία μπροστά στις επιταγές του ΝΑΤΟ.

Το χάσμα Βορρά Νότου μεταξύ των χωρών μελών, θα γίνει τεράστιο και πιθανότατα θα οδηγήσει σε εξελίξεις αναθεώρησης της συμμετοχής στην Ένωση, πυροδοτώντας νέο κύκλο -EXIT.

tweet
fb-share-icon
Insta
Tiktok