H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά εξηγούν πολλές γεωπολιτικές καταστάσεις, επομένως πρέπει να μελετώνται προσεκτικά και μεθοδικά. Το ακόλουθο κείμενο είναι βασισμένο σε απόσπασμα από το περίφημο «Εγχειρίδιο Γεωπολιτικής» του συγγραφέα Πατρίς Γκουρντέν .

Ο αριθμός, η αριθμητική δυναμική και η αριθμητική δομή των ανθρώπων είναι βασικοί παράγοντες για το πεπρωμένο τους. Συμβάλλουν στην διαμόρφωση εσωτερικών ισορροπιών όπως, για παράδειγμα: η κατανομή μεταξύ των φύλων, η πρόσβαση στην απασχόληση, η κατανομή του πλούτου, η επιρροή μεταξύ ηλικιακών ομάδων, μεταξύ θρησκευτικών δογμάτων ή εθνοτικών ομάδων, ακόμη και ο καθορισμός του εκλογικού βάρους κάθε μερίδας της επικράτειας στις αυθεντικές δημοκρατίες. Παίζει επίσης ρόλο στην ισορροπία δυνάμεων, ιδιαίτερα την οικονομική και την στρατιωτική, μεταξύ των κρατών. Έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, «οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες χρησιμοποιούν τον ακόλουθο τύπο: «Οι ερασιτέχνες μελετούν την στρατηγική, οι επαγγελματίες την επιμελητεία. Στην γεωπολιτική, οι επαγγελματίες μελετούν την δημογραφία». Πρέπει να προφυλαχθούμε από κάθε συστηματισμό, σε αυτό το θέμα όπως και σε άλλα, και να μην περιορίσουμε τα πάντα στην δημογραφία. Όμως πολλά στοιχεία μας ενθαρρύνουν στο να μην παραμελούμε τα γενικά χαρακτηριστικά των δημογραφικών μηχανισμών, καθώς και να μελετήσουμε τις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού κάθε κοινωνίας. Πράγματι, η δυναμική και οι δομές των πληθυσμών των διαφορετικών ανθρώπινων ομάδων έχουν τόσες ιδιαιτερότητες όσες και κοινά σημεία. Έτσι, σήμερα, ανάλογα με τις περιοχές οι οποίες εξετάζονται, μπορεί κανείς, για παράδειγμα, να ανησυχεί για τις συνέπειες και να αναζητήσει τα αίτια του υπερπληθυσμού ή του υποπληθυσμού. Πέρα από αυτές τις γενικές τάσεις, δημογράφοι, κοινωνιολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες αναλύουν τις πολλές αποχρώσεις και παραλλαγές που προκύπτουν από παράγοντες συγκεκριμένους για κάθε κοινωνία και προσπαθούν να μετρήσουν τις συνέπειές τους. Οι συγκρούσεις αποτυπώνουν τα δικά τους σημάδια στους πληθυσμούς, όπως το έλλειμμα γεννήσεων και η τροποποίηση της αναλογίας ανδρών-γυναικών, ειδικότερα. Οδηγούν στον εκτοπισμό προσφύγων σε λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές ποσότητες. Η χρήση του μαζικού βιασμού ως πολεμικού όπλου, εκτός από ανεπανόρθωτη βλάβη στον άνθρωπο, δημιουργεί βαθιά κατάγματα που επηρεάζουν τους δημογραφικούς ρυθμούς των πληγέντων κοινοτήτων.

Απαιτείται μια προφύλαξη όσον αφορά τα στοιχεία: δεδομένων των πολλαπλών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν, αποκτούν μεγάλη σημασία και γίνονται ζητήματα εξουσίας. Σε κάθε χώρα, η απογραφή είναι επομένως τόσο πολιτική πράξη όσο και επιστημονική. Το αποτέλεσμα είναι διαμάχες, διαφωνίες, μερικές φορές χειραγώγηση, ακόμη και ξεκάθαρη ρήξη. Ως εκ τούτου, απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή: οι αριθμοί μπορούν να αποτελούν μέρος των επιχειρημάτων των παραγόντων, όπως φαίνεται από την περίπτωση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης: από την γέννηση του Σιωνιστικού κινήματος, οι απογραφές και οι προβολές βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό αμφισβητήσιμες. Τα γεγονότα διέψευσαν όλες τις προβλέψεις – συστηματικά απαισιόδοξες – για την εξέλιξη του πληθυσμού του Ισραήλ. Οι Παλαιστίνιοι υπερεκτίμησαν το ίδιο συστηματικά τον αριθμό τους. Ο επικεφαλής της στατιστικής της Παλαιστινιακής Αρχής αναφέρθηκε στην απογραφή του 1997 ως «αστική ιντιφάντα». Ακόμη και οι ισολογισμοί των συγκρούσεων απαιτούν προσοχή:
Καρποί πρόσφατων τεχνικών, που συνδυάζουν προσεγγίσεις, σπάνια εξηγούνται ή παρουσιάζονται με τις δέουσες προφυλάξεις. Όπως και οι έρευνες, αυτές οι εκθέσεις είναι παρεκβολές που παράγονται με βάση έρευνες σε μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες νοικοκυριά, περισσότερο ή λιγότερο αντιπροσωπευτικά, που ερωτώνται για τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν πεθάνει στην οικογένειά τους. Ανάλογα με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται ή τις κλίσεις των συγγραφέων, τα αποτελέσματα ποικίλλουν σημαντικά.

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι αυτές οι εκτιμήσεις συχνά εξυπηρετούν πολιτικούς στόχους; Στο μέτρο του δυνατού, η γεωπολιτική ανάλυση πραγματοποιεί μια κριτική ανάλυση των πηγών της και αναφέρει τυχόν προβλήματα ή αμφιβολίες που εγείρονται από τις μετρήσεις ή τις προβλέψεις.

Ένας εξαντλητικός κατάλογος καταστάσεων ξεφεύγει από το πεδίο εφαρμογής αυτού του εγχειριδίου. Ας δούμε μόνο μερικούς δημογραφικούς παράγοντες που μερικές φορές συμβάλλουν στην γεωπολιτική μελέτη.

Η ιστορία προσφέρει πολλαπλά και αντικρουόμενα παραδείγματα των επιπτώσεων του βάρους των αριθμών. Το τελευταίο μπορεί να είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, ανάλογα με τις περιστάσεις και την ποιότητα της εποπτείας του. Μια περιφερειακή δομή συνεργασίας, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τον αριθμό των βουλευτών στο Κοινοβούλιο Στρασβούργου-Βρυξελλών και οδηγείται στην στάθμιση των μηχανισμών λήψης αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα πληθυσμιακά στοιχεία καθενός από τα κράτη μέλη. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς την ιδέα που έχει ο καθένας για την δύναμή του και καθυστερεί εν μέρει την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Η Γαλλία, κάτοχος πυρηνικών όπλων και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρίσκεται πίσω από την Γερμανία, η οποία, με μεγαλύτερο πληθυσμό, στερείται, ωστόσο, αυτών των δύο καθοριστικών χαρακτηριστικών στην διεθνή σκηνή. Ενώ ο ΟΗΕ λειτουργεί με βάση την αρχή τού «ένα κράτος, μία ψήφος», το σχετικό βάρος του πληθυσμού των τεσσάρων από τα πέντε μόνιμα μέλη είναι μικρό: με περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού, μόνο η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας μπορεί να βασιστεί – μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών – στην δύναμη των αριθμών. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα αντιπροσωπευτικότητας, ακόμη και αν άλλα κριτήρια (οικονομική και στρατιωτική ισχύς, πολιτιστική επιρροή, ιδίως) διορθώνουν σημαντικά αυτό το μειονέκτημα. Οικονομικό και στρατιωτικό πλεονέκτημα εάν το κράτος είναι σταθερό (Πρώιμη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Γαλλία του 17ου και 18ου αιώνα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, Κίνα σε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα), ο αριθμός μπορεί να γίνει μειονέκτημα. Ειδικότερα, γίνεται βάρος (μερικές φορές δυσβάσταχτο) εάν το κράτος είναι αδύναμο ή σε κρίση ή εάν ο όγκος των διαθέσιμων τροφίμων, υγείας, εκπαίδευσης, απασχόλησης ή συντάξεων αυξάνεται πιο αργά από τον πληθυσμό. Κατάσταση που βιώνουν η Κίνα, η Ινδία ή η Βραζιλία, για παράδειγμα.

Η εξέλιξη του αριθμού με την πάροδο του χρόνου παίζει σημαντικό ρόλο. Ένας ταχέως αυξανόμενος πληθυσμός υποστηρίζει ή επιβάλλει την επιβεβαίωση ενός κράτους ως δύναμης και βοηθά στην διεθνή αναγνώρισή του. Η Μεσοποταμία, η Αίγυπτος, η Κίνα ή η Ρώμη εμφανίστηκαν στην αρχαιότητα για να σχηματίσουν μεγάλους πολιτισμούς, με δομημένα και κατακτητικά κράτη, εν μέρει υπό την ώθηση της έντονης πληθυσμιακής αύξησης. Χωρίς σημαντική αύξηση του πληθυσμού της, τον 18ο και 19ο αιώνα, δεν θα ήταν δυνατή η οικοδόμηση από την Μεγάλη Βρετανία μιας τεράστιας αυτοκρατορίας και της πρώτης παγκόσμιας οικονομικής δύναμης. Το πολύ υψηλό ποσοστό γεννήσεων των μουσουλμανικών πληθυσμών είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας στον Λίβανο, όπου μειώνει το μερίδιο των Χριστιανών στο σύνολο του πληθυσμού και τους προκαλεί το αίσθημα απειλής. Ο φόβος που γεννήθηκε σε κάποιους και η ελπίδα που γεννήθηκε σε άλλους ότι ένας παρόμοιος μηχανισμός λειτουργεί (υποθέτοντας ότι υπάρχει), συμβάλλει στην διατήρηση των εντάσεων μεταξύ Ισραηλινών Εβραίων και Αράβων, καθώς και μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Αλλά η αύξηση του πληθυσμού μπορεί επίσης να αποτελέσει απειλή: πώς θα μπορέσουν οι φτωχές χώρες να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός ταχέως αναπτυσσόμενου πληθυσμού χωρίς πολιτική ελέγχου των γεννήσεων; Οι ελλείψεις τροφής και νερού, η ανεργία, ο αναλφαβητισμός, οι επιδημίες και ο συνωστισμός στις φτωχογειτονιές παραμένουν οι πιο πιθανές προοπτικές για τους υπηκόους αυτών των κρατών και κινδυνεύουν να εκφυλιστούν σε ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες διατηρούν και ενισχύουν όλα αυτά τα δεινά. Έτσι, για πολλούς ειδικούς, η ισχυρή δημογραφική ανάπτυξη της Αφρικής αποτελεί το κύριο εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη της ηπείρου. Ωστόσο, χωρίς να αρνούνται τους επιδεινούμενους κινδύνους εντάσεων και πολέμων, ορισμένοι βλέπουν ένα πλεονέκτημα στον αναμενόμενο διπλασιασμό του πληθυσμού της υποσαχάριας Αφρικής έως το 2050: το νέο εργατικό δυναμικό θα αφθονεί εκεί, ενώ τα παγκόσμια μακροοικονομικά δεδομένα θα πρέπει να ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη της Αφρικής. Επομένως, η ποιότητα του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού πλαισίου του πληθυσμού θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον. Ο αριθμός εμφανίζεται ως ουδέτερο δεδομένο από μόνος του. Γίνεται θετικός ή αρνητικός υπό την επίδραση πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της καλής ή κακής διοίκησής του.

Όταν ο πληθυσμός αυξάνεται απότομα, γίνεται νεότερος. Οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες είναι εξοικειωμένες με αυτήν την κίνηση, την οποία ορισμένοι παρατηρητές βλέπουν ότι εξελίσσεται σε μια «έκρηξη της νεολαίας» η οποία θα κορυφωθεί γύρω στο 2030. Οι νέοι 15-24 ετών θα αντιπροσωπεύουν τότε περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της Μέσης Ανατολής και της υποσαχάριας Αφρικής. Κάποιοι φοβούνται μια αύξηση της μετανάστευσης, μια έξαρση της εσωτερικής βίας και μια απουσία αναστολών των ηγετών έναντι του πολέμου. Προβλέπουν ήδη μια αναζωπύρωση των συγκρούσεων, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών. Ορισμένοι συνιστούν στις αναπτυγμένες χώρες να υιοθετήσουν μια πολυμερή πολιτική και να καταφύγουν σε μέσα ήπιας δύναμης για να κατευνάσουν αυτές τις ανυπόμονες μάζες.

Μερικοί πληθυσμοί γερνούν και ο πληθυσμός τους αυξάνεται πιο αργά, μένει στάσιμος και μετά μειώνεται. Αυτό, μεταξύ άλλων ενδείξεων, μαρτυρεί την παρακμή μιας εξουσίας και μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνισή της. Έτσι, η πολιτική διαγραφή της αρχαίας Ελλάδας συμπίπτει με την πτώση της γεννητικότητάς της και εξηγεί την υποταγή της από την Ρώμη τον 2ο αιώνα π.Χ. Η τελευταία, στο δυτικό της μέρος, γνώρισε την ίδια τύχη μεταξύ του 3ου και 5ου αιώνα της εποχής μας (περίοδος της Υστερης Αυτοκρατορίας) και έπεσε υπό το πλήγμα των «βαρβάρων» λαών. Σήμερα, οι πληθυσμοί των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και της Σιγκαπούρης, γερνούν. Το βάρος των συνταξιούχων κινδυνεύει να γίνει οικονομικά δυσβάσταχτο γύρω στο 2050. Ως αποτέλεσμα, σοβαρές εντάσεις μεταξύ των γενεών και σοβαρές οικονομικές δυσλειτουργίες απειλούν την σταθερότητα αυτών των χωρών. Για ορισμένους, η μείωση του αριθμού προστίθεται ήδη στην γήρανση: έτσι, η Ιαπωνία χάνει κατοίκους από το 2005, και η αναβίωση του ποσοστού γεννήσεων γίνεται μείζον πολιτικό πρόβλημα. Η Ρωσία συρρικνώνεται κάθε χρόνο μεταξύ 500.000 και 700.000 κατοίκων και οι ηγέτες της ανησυχούν. Πώς να αποκατασταθεί η χαμένη δύναμη, χωρίς την προσθήκη αριθμών και νεανικού πληθυσμού; Ακόμα χειρότερα, ποιος θα αναπτύξει και θα προστατεύσει την τεράστια επικράτεια του πλούσιου ασιατικού τμήματος, ενώ οι Κινέζοι αρχίζουν να διεισδύουν σε αυτό;

Μια πρόσφατη μελέτη εκτίμησε ότι η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών και των κύριων συμμάχων τους στον ανεπτυγμένο κόσμο θα μείωνε την ικανότητά τους να διασφαλίζουν την ασφάλειά τους και του κόσμου, ιδίως λόγω της έλλειψης στρατιωτών για εξωτερικές επεμβάσεις. Επίσης απαρίθμησε τις πιθανές συνέπειες στην συμπεριφορά των ενδιαφερόμενων μερών: μειωμένη αποδοχή κινδύνου, μειωμένη ικανότητα για καινοτομία, τροποποίηση της πολιτικής ζωής και συζήτησης, έξαρση των εντάσεων μεταξύ των εθνοτήτων, μείωση της κινητικότητας των εργαζομένων, ανάπτυξη θρησκευτικού εξτρεμισμού, μετασχηματισμός της οικογενειακής μονάδας. Κατά την διάρκεια των εκλογών του φθινοπώρου του 2009 στην Γερμανία, για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι υπέβαλαν συγκεκριμένα αιτήματα και περίμεναν να εισακουστούν. Αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο του εκλογικού σώματος και συμμετέχουν μαζικά στις κάλπες, επομένως κανένα κόμμα δεν μπορεί να κερδίσει χωρίς τις ψήφους τους. Λόγω της καθολικής αύξησης του προσδόκιμου ζωής, η γήρανση αρχίζει επίσης να αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, πρωτίστως την Κίνα, η οποία το 2009 υποσχέθηκε συνταξιοδότηση έως το 2020 για … 730.000.000 άτομα άνω των 60 ετών που ζουν στην ύπαιθρο.

Ωστόσο, τίποτα δεν φαίνεται αυστηρά γραμμικό σε αυτό το θέμα και οι κινήσεις δεν είναι πάντα αναπόφευκτες. Έτσι, οι βιομηχανοποιημένες χώρες φαίνεται να βιώνουν μια – ελαφριά – αναζωπύρωση της γονιμότητας. Ομοίως, οι οικονομικές και διπλωματικές αδυναμίες της Γαλλίας μεταξύ των πολέμων οφείλονταν, εν μέρει, στην δημογραφική διαρροή την οποίαν υπέστη κατά την διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου, ενώ η ισχυρή επάνοδός της μετά το 1945 προήλθε, ιδίως, από την έκρηξη του πληθυσμού που ξεκίνησε στην Κατοχή. Ένα από τα μεγάλα μυστήρια της δημογραφίας φωλιάζει εδώ: πώς επιλέγουν τα ζευγάρια να μειώσουν ή να αυξήσουν την γονιμότητά τους; Και τι γίνεται με την περίπτωση της αμερικανικής εβραϊκής κοινότητας, η οποία βιώνει ταυτόχρονα μια δημογραφική «έκρηξη» και μια «εσωτερική κατάρρευση»; Όπως κάθε πληθυσμός, εξαρτάται από το ποσοστό γονιμότητας των γυναικών του. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεύμα του ανήκειν, το τελευταίο φαίνεται να ποικίλλει σημαντικά: μη ενεργά θρησκεύοντες λαϊκοί, φιλελεύθεροι και συντηρητικοί πιστοί θα βρίσκονταν στον δρόμο προς την εξαφάνιση. Στην πραγματικότητα, μόνο οι ορθόδοξοι και κυρίως οι πιο θρησκευόμενοι θα προόδευαν. Αλλά αυτά αντιπροσωπεύουν ένα μικροσκοπικό μέρος του συνόλου.

Όλες οι ανισορροπίες στην σύνθεση και στην κατανομή του πληθυσμού μιας επικράτειας μπορούν να βαρύνουν το πεπρωμένο του, εάν δεν αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης και διορθωτικής πολιτικής.

Η Κίνα και η Ένωση της Ινδίας, για παράδειγμα, υποφέρουν από σοβαρή έλλειψη κοριτσιών, αυξάνοντας τον κίνδυνο έκρηξης μιας «ωρολογιακής βόμβας τεστοστερόνης». Η κινεζική αναλογία είναι 118 αγόρια προς 100 κορίτσια, και ανέρχεται σε 120 αγόρια για 100 κορίτσια στην περίπτωση της Ινδίας. Αυτό σημαίνει ότι σε μια δεκαετία, δεκάδες εκατομμύρια ενήλικοι άνδρες σε αυτές τις δύο χώρες δεν θα βρουν σύζυγο. Μερικοί ειδικοί ανατριχιάζουν με τις συνέπειες της σεξουαλικής απογοήτευσης σε τέτοια κλίμακα. Δεν υπάρχει κίνδυνος να δούμε να προκύπτουν συγκρούσεις για την κατοχή γυναικών; Μερικές φορές αναφέρουμε το προηγούμενο των Ρωμαίων, οι οποίοι αναγκάστηκαν, υπό τον Ρωμύλο, μετά την αποτυχία της διπλωματίας, να απομακρύνουν τους Σαβίνες, γεγονός που οδήγησε σε πόλεμο. Ωστόσο, αν ακολουθήσουμε τον Τίτο Λίβυο, η κύρια αιτία αυτής της ενέργειας ήταν η πλήρης απουσία γυναικών, επομένως η αδυναμία διαιώνισης, όχι η σεξουαλική απογοήτευση:
«Οι Ρωμαίοι ήταν τώρα αρκετά δυνατοί για να συντηρήσουν τον αγώνα ενάντια σε οποιονδήποτε από τους γείτονές τους, αλλά η έλλειψη γυναικών καταδίκαζε την δύναμή τους να σβήσει στο τέλος μιας γενιάς, αν δεν είχαν την ελπίδα να εδραιώσουν τις ρίζες τους στην Ρώμη και αν οι άλλοι λαοί αρνούνταν να ενωθούν μαζί τους», αναφέρει.

Έχοντας επίγνωση αυτών των κινδύνων, η ινδική κυβέρνηση μόλις θέσπισε ένα μπόνους 5.000 δολαρίων για οικογένειες οι οποίες φροντίζουν τα κοριτσάκια τους και τα στέλνουν στο σχολείο. Από την άλλη πλευρά, οι κινεζικές αρχές, οι οποίες επιθυμούν να ελέγξουν την συνολική αύξηση του πληθυσμού τους, δεν φαίνονται αποφασισμένες να εγκαταλείψουν την πολιτική του ενός παιδιού η οποία εισήχθη το 1979. Ωστόσο, αυτή θεωρείται ότι είναι η κύρια αιτία της σύγχρονης ανισορροπίας.

Ποιος μπορεί να εκτιμήσει τις συνέπειες της ανακοινωθείσας τροποποίησης της δομής του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών; Σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής, το 2042, οι μειονότητες θα πρέπει να αποτελούν περισσότερο από το 50% του συνολικού πληθυσμού. Φαίνεται απίθανο να προκύψει μια ομοιογενής πολιτική πλειοψηφία αποτελούμενη από Ισπανόφωνους, Μαύρους, Ιθαγενείς Αμερικανούς, Χαβανέζους και μιγάδες. Από την άλλη πλευρά, οι εσωτερικές και διπλωματικές προτεραιότητες θα μπορούσαν να αλλάξουν.

Πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και τα φαινόμενα των γενεών. Αναφέραμε το οικονομικό θέμα παραπάνω, αλλά απέχει πολύ από το να είναι το μοναδικό. Ο ανταγωνισμός για την πολιτική εξουσία μπορεί να αντιταχθεί στις ηλικιακές ομάδες. Στην μετεκλογική εξέγερση του 2008 στην Κένυα, οι παρατηρητές απέρριψαν την καθαρά εθνοτική εξήγηση ως πολύ στενή. Τόνισαν την αντίθεση της νεολαίας στην διατήρηση ηλικιωμένων ηγετών, που θεωρούνται ανίκανοι να κατανοήσουν και να λύσουν τα προβλήματά τους: ο πρόεδρος του οποίου η επανεκλογή αμφισβητήθηκε, ο κ. Κιμπάκι, ήταν 76 ετών, ενώ ο αντίπαλός του, ο κ. Οντίνγκα είχε 62. Στην Ινδία, ο αριθμός των ατόμων άνω των 60 ετών αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε το 2008, το 40% υφίσταται κακομεταχείριση από τις οικογένειές του και το 62% ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Εκτός από το γεγονός ότι το κράτος δεν φροντίζει τους ηλικιωμένους, φαίνεται ότι οι δυσκολίες και οι φιλοδοξίες των νεότερων γενεών συμβάλλουν σε αυτή την κατάσταση:

Τα νεαρά αστικά ζευγάρια θέλουν την ανεξαρτησία τους. Αυτά από την επαρχία μεταναστεύουν στις μεγάλες πόλεις. Με το 80% του ενεργού πληθυσμού να εργάζεται στην άτυπη οικονομία [ΣτΜ ο τομέας της οικονομίας που δεν φορολογείται ούτε παρακολουθείται από καμία μορφή κυβέρνησης, η λεγόμενη «παραοικονομία»], οι περισσότεροι συνταξιούχοι δεν λαμβάνουν σύνταξη και βρίσκονται μόνοι. Κάποτε σεβαστά μέλη της οικογενειακής μονάδας, έχουν γίνει βάρος και εγκαταλείπονται. Οι μεταβιβάσεις περιουσίας είναι η πηγή των περισσότερων συγκρούσεων.

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Ινδοί αρχίζουν να οργανώνονται, γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση να ψηφίσει νόμο τον Δεκέμβριο του 2007 με τον οποίο τιμωρούνται τα παιδιά που δεν φροντίζουν τους γονείς τους. Ομως, ποιος θα σύρει τα παιδιά του στα δικαστήρια, ειδικά σε προχωρημένη ηλικία; Επιπλέον, οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν έναν γρήγορο υπολογισμό: από περίπου 1.200.000.000 κατοίκους, η χώρα έχει περίπου το 5% άνω των 60 ετών, ενώ το 65% είναι κάτω των 35 ετών. Οι εκλογικές εφεδρείες είναι στην νεολαία. Στην Κίνα, οι ηγέτες δεν νοιάζονται για το εκλογικό σώμα, αλλά η σταθερότητα της εξουσίας τους εξαρτάται εν μέρει από τα δημογραφικά στοιχεία. Η συντριπτική πλειοψηφία των ηλικιωμένων Κινέζων εξαρτάται από την οικογενειακή αλληλεγγύη. Σήμερα, αποτελούν το 10% του πληθυσμού, αλλά ο αριθμός τους αυξάνεται ραγδαία και αυτό θα πρέπει να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η πολιτική του ενός παιδιού που εφαρμόζεται εδώ και τριάντα χρόνια παράγει αρνητικά αποτελέσματα: το βάρος το οποίο βαρύνει τις νεότερες γενιές είναι πιθανό να αποδειχθεί αφόρητο, ακόμη και αν δεν υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας. Η διατήρηση της οικογενειακής αλληλεγγύης θα μπορούσε να αποδειχθεί πέραν των δυνατοτήτων των παιδιών.

Οι διακρίσεις δημογραφικής φύσης μπορεί να προκύψουν από εντάσεις μεταξύ των εθνοτήτων σε ορισμένα πολυεθνικά κράτη. Σε αυτή την περίπτωση, η κατάσταση κλιμακώνεται. Πρόσφατα, το Συνταγματικό Δικαστήριο της ΠΓΔΜ ακύρωσε άρθρο του «ναταλιστικού» νόμου που ψήφισε η Βουλή των Σκοπίων. Η κυβέρνηση είχε μάλιστα αποφασίσει να χορηγήσει επίδομα για μητέρες τρίτου παιδιού, αλλά μόνο σε δήμους όπου το ποσοστό γεννήσεων ήταν χαμηλό. Στην πραγματικότητα, αυτό ισοδυναμούσε με τον αποκλεισμό της αλβανικής μειονότητας από το όφελος και την διασφάλιση της διαιώνισης του αριθμητικού πλεονεκτήματος για τους λιγότερο παραγωγικούς «Μακεδόνες». Το Συνταγματικό Δικαστήριο αιτιολόγησε την απόρριψή του με τον «μεροληπτικό» χαρακτήρα του νόμου. Αλλά δεν έχουν όλα τα κράτη συντάγματα και νομικούς μηχανισμούς που σέβονται την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Στην Κίνα, η πολιτική του «ενός παιδιού» ξεσήκωσε, μεταξύ άλλων, την αντίθεση των εθνικών μειονοτήτων, οι οποίες την θεώρησαν ως το εργαλείο μιας στρατηγικής με στόχο την παρακμή τους, ακόμη και την εξαφάνισή τους.

Η ύπαρξη μειονοτήτων, αφενός, και οι περιφερειακές ανισότητες, αφετέρου, αποτελούν πιθανούς παράγοντες αποσταθεροποίησης οι οποίοι επιδεινώνονται όταν συνδυάζονται. Το γεγονός ότι ο πληθυσμός του Νταρφούρ είναι κυρίως «μαύρος», ενώ η άρχουσα τάξη του Σουδάν στρατολογείται από την «αραβική» συνιστώσα των κατοίκων, εξηγεί εν μέρει την περιθωριοποίηση του δυτικού τμήματος της χώρας, την διαμαρτυρία ενός τμήματος του πληθυσμού της περιοχής, και την βία της κυβερνητικής καταστολής. Η Ανατολία, νοτιοανατολικά της Τουρκίας, η οποία κατοικείται κυρίως από Κούρδους, διατηρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κατάσταση υπανάπτυξης, η οποία τροφοδότησε την δυσαρέσκεια και την εξέγερση. Οι κάτοικοι του ψηλού θιβετιανού οροπεδίου, ανθεκτικοί στο κομμουνιστικό καθεστώς, κρατήθηκαν επίσης στην μιζέρια και την υστέρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός το οποίο διαιώνισε την αντίθεση στην κινεζική κατοχή και την πίστη στον Δαλάι Λάμα. Από το 1994, το Πεκίνο έχει υιοθετήσει μια πολιτική οικονομικής ανάπτυξης, ενώ οι τουρκικές αρχές έχουν κάνει το ίδιο, με το Μεγάλο Σχέδιο για την Ανατολία το οποίο υλοποιήθηκε το 1989.

Οι μεταναστεύσεις επηρεάζουν πιθανώς τις εσωτερικές ισορροπίες και τις σχέσεις μεταξύ κρατών – γειτονικών ή μη. Η αριθμητική και η μιντιακή σημασία των πληθυσμών οι οποίοι απομακρύνονται από την επικράτειά τους είναι μεγάλη. Οι επίσημοι φορείς κάνουν διάκριση μεταξύ αναγκαστικών ενδοκρατικών και διακρατικών μετακινήσεων. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για «εκτοπισμένους» και στην δεύτερη για «πρόσφυγες». Ανεξάρτητα από τον χώρο στον οποίο γίνονται αυτές οι μετακινήσεις, οι πληθυσμοί οι οποίοι πέφτουν θύματα, υποφέρουν σημαντικά. Το πιο ανησυχητικό σήμερα είναι ότι όλα μαρτυρούν αύξηση του φαινομένου, το οποίο επηρέασε περισσότερους από 37.000.000 ανθρώπους το 2007 (26.000.000 εκτοπισμένοι, 11.400.000 πρόσφυγες).

Αμέτρητες ήταν οι αναγκαστικές εσωτερικές μετατοπίσεις. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας της, η Κίνα εμφύτευσε ανθρώπους Χαν σε περιοχές που κατακτήθηκαν πρόσφατα. Μεταξύ των πιο πρόσφατων πληθυσμών οι οποίοι πνίγηκαν σε αυτήν την κινεζική μάζα είναι οι Μογγόλοι, οι Μαντσουριανοί και οι Ουιγούροι. Επί του παρόντος, το Πεκίνο προσπαθεί να κάνει τους Θιβετιανούς μειονότητα στο δικό τους έδαφος. Το μεταναστευτικό κίνημα έχει επιταχυνθεί από το 2006, με την θέση σε λειτουργία του τρένου Πεκίνο-Λάσα και την ανάπτυξη της εξόρυξης στην «αυτόνομη» περιοχή. Για να σπάσει την μόνιμη ανυπακοή τους, ο Στάλιν έλαβε ως πρόσχημα την λεγόμενη συνεργασία τους με τους Ναζί προκειμένου να πραγματοποιήσουν την απέλαση των Τσετσένων το 1944. Οι άμαχοι προσπαθούσαν πάντα να φύγουν από τις ρημαγμένες από πολέμους περιοχές (εμφύλιους ή ξένους) και αυτό συνεχίζεται. Ο αριθμός των Ιρακινών προσφύγων εκτός της περιοχής καταγωγής τους ανέρχεται σε 2.250.000, ενώ περίπου 2.500.000 ζουν σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Ουσιαστικά κανένας δεν μένει σε καταυλισμό, γεγονός που τους κάνει λιγότερο ορατούς. Τράπηκαν σε φυγή είτε από διακοινοτικές σφαγές, είτε πολεμώντας μεταξύ των Αμερικανών και των αντιπάλων τους, είτε από ληστείες. Η αυξανόμενη ανασφάλεια στο νότιο και ανατολικό Αφγανιστάν, καθώς και οι διώξεις κατά των Παστούν στον βορρά, είχαν προκαλέσει, μέχρι τα τέλη του 2007, τον εκτοπισμό τουλάχιστον 300.000 ανθρώπων. Ξένοι παρατηρητές σημειώνουν ότι η γη στο Νταρφούρ αλλάζει χέρια εις βάρος εκείνων που έχουν εγκαταλείψει τα χωριά τους.

Εξίσου πολλές ήταν και οι απελάσεις –αναγκαστικές ή ενθαρρυμένες– πληθυσμών. Ας αναφέρουμε συγκεκριμένα: τους Εβραίους εκτός Παλαιστίνης το 135· Εβραίοι και Μουσουλμάνοι εκτός Ισπανίας το 1492. Προτεστάντες έξω από το βασίλειο της Γαλλίας το 1685. Καθολικοί εκτός Ιρλανδίας τον 19ο αιώνα. Αρμένιοι έξω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1915. Η «ανταλλαγή» πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας από το 1923 έως το 1926. Πολωνικές μειονότητες εκτός ΕΣΣΔ και γερμανικές μειονότητες εκτός Κεντρικής Ευρώπης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ινδουιστές και Μουσουλμάνοι όταν η Ινδική Αυτοκρατορία κέρδισε την ανεξαρτησία στις 15 Αυγούστου 1947. Αντίπαλοι του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας την δεκαετία του 1950. Στην Κίνα κατά την διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης. Στην Κούβα και στην Ινδοκίνα την δεκαετία του 1980. Τα θύματα της εθνοκάθαρσης στην πρώην Γιουγκοσλαβία μεταξύ 1991 και 1999. Πρόσφατα, η προσοχή εστιάστηκε στους Ροχίνγκια, μια μουσουλμανική εθνική μειονότητα στην Βιρμανία. Οι διωγμοί που υπέστη, καθώς και η δυστυχία στην οποία αυτή σήπεται, την ανάγκασαν να μεταναστεύσει δια θαλάσσης, με τίμημα πολλαπλών κινδύνων. Ο τεράστιος κατάλογος των ανθρώπων οι οποίοι είναι θύματα αυτών των πρακτικών καταδεικνύει ότι είναι ένας ιδιαίτερα χρησιμοποιούμενος τρόπος «ρύθμισης».

Οι οικονομικοί περιορισμοί ήταν πάντα η αιτία της ανθρώπινης εκτόπισης. Για παράδειγμα, πολλοί Ευρωπαίοι μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 19ο αιώνα διέφυγαν από την φτώχεια. Από την δεκαετία του 1970, αυτές έχουν τροφοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό τις πληθυσμιακές ροές από χώρες του Νότου προς εκείνες του Βορρά. Αυτή η μετανάστευση δημιουργεί πολύ σοβαρές εντάσεις, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. Μέρος της κοινής γνώμης στις ανεπτυγμένες χώρες ανησυχεί για πολιτιστικές αλλαγές (πρόοδος του Ισλάμ στην Δυτική Ευρώπη, αύξηση του αριθμού των Καθολικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα) και πιθανές δημογραφικές ανισορροπίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έντονες πολιτικές συζητήσεις, καθώς και την εκδήλωση ξενοφοβικών συναισθημάτων ή ρατσιστικής συμπεριφοράς. Τα κράτη του Βορρά, ανησυχώντας για την σταθερότητά τους και αντιμετωπίζοντας τις δικές τους οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, ασκούν πίεση στις χώρες προέλευσης. Επιπλέον, στήνουν «τείχη» και άλλους αποτρεπτικούς διαχωρισμούς στα πιο πολυσύχναστα σημεία διέλευσης. Τα κράτη του Νότου πρέπει ταυτόχρονα να υποφέρουν από την δυσαρέσκεια μέρους του πληθυσμού τους και τις πιέσεις των ανεπτυγμένων χωρών, γεγονός που τα τοποθετεί σε μια αρκετά λεπτή κατάσταση.

Αλλά η μετανάστευση δεν είναι σαν το χρέος του Τρίτου Κόσμου; Ο μαζικός χαρακτήρας του φαινομένου δεν αποτελεί και μέσο πίεσης στα χέρια των ηγετών του Νότου; Θα πρέπει ακόμα να το χρησιμοποιήσουν με σύνεση και να εφαρμόσουν μια πραγματική αναπτυξιακή πολιτική. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παράνομοι μετανάστες γίνονται όπλο στα χέρια κρατών τα οποία χρησιμεύουν ως φράγμα, όπως η Λιβύη. Οι χώρες οι οποίες συνορεύουν με την Μεσόγειο χρειάζονται την Τρίπολη για να ρυθμίσει την ροή των παράνομων μεταναστών, τους η λιβυκή αστυνομία αφήνει χαλαρά στην Ευρώπη μόλις έχει μια αξίωση να εγείρει. Ας μην ξεχνάμε, επιπλέον, ότι η μετανάστευση δεν περιορίζεται σε μια ροή Νότου-Βορρά. Υπάρχουν πολλές εσωτερικές κινήσεις στον Νότο. Έτσι, στην Αφρική, ανάμεσα σε πολλά παραδείγματα, μπορούμε να αναφέρουμε τους πολλούς μετανάστες από γειτονικές χώρες στην Ακτή του Ελεφαντοστού μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ή στην Νότιο Αφρική ακόμη και σήμερα.

Αυτές οι αναγκαστικές μεταναστεύσεις δημιουργούν κοινότητες οι οποίες είναι περισσότερο ή λιγότερο ενωμένες, περισσότερο ή λιγότερο δομημένες και λιγότερο ή περισσότερο συνδεδεμένες με την χώρα καταγωγής τους (όταν παραμένει μία). Οι ισχυρότεροι από την διασπορά: Εβραίοι, Αρμένιοι, Ιταλοί, Ρώσοι, Κινέζοι, Ινδοί, Μεξικανοί. Αυτές οι ομάδες ασκούν διαφορετική επιρροή, τόσο στην χώρα υποδοχής όσο και στην χώρα καταγωγής τους. Μπορούν να διαδραματίσουν οικονομικό ρόλο, ιδίως μέσω εμβασμάτων ή και επενδύσεων. Ο πολιτιστικός τους ρόλος είναι σημαντικός, ιδίως με την διατήρηση ή και την προώθηση της γλώσσας και των παραδόσεων τους. Συχνά διαδραματίζουν πολιτικό ρόλο, τόσο για να επηρεάσουν την πολιτική της χώρας καταγωγής τους (ή αυτής που περιλαμβάνει την δεύτερη), όσο και για να επηρεάσουν την διπλωματία της χώρας υποδοχής τους, όπως φαίνεται από την αρμενική αγωνιστική δράση για την αναγνώριση της γενοκτονίας του 1915. Το τουρκικό κράτος βρίσκεται σήμερα σε άμυνα, ενώ όλες οι μεγάλες δημοκρατίες καλούνται να πάρουν θέση χαρακτηρίζοντας την σφαγή του 1915 ως «γενοκτονία». Η θιβετιανή διασπορά βαραίνει, με τον ίδιο τρόπο, την Κίνα και τους δημοκρατικούς εταίρους. Μερικές φορές, ο ρόλος αυτών των κοινοτήτων αποδεικνύεται αποσταθεροποιητικός επειδή ορισμένα από τα μέλη τους μπορούν να βλάψουν την ασφάλεια των κρατών, εμπλέκονται σε κατασκοπεία, μαφία ή τρομοκρατικές δραστηριότητες. Όταν ξεσπά μια σύγκρουση, οι υπήκοοι των αντίπαλων χωρών υπόκεινται σε μέτρα επιτήρησης, ακόμη και εγκλεισμού, όπως π.χ. οι υπήκοοι των Κεντρικών Αυτοκρατοριών στην Γαλλία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ή οι Ιάπωνες οι οποίοι κατοικούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Απελευθερωτικός Στρατός του Κοσσυφοπεδίου το 1999 βασίστηκε κυρίως σε Κοσοβάρους οι οποίοι ήταν εξόριστοι και συμμετείχαν σε πολιτικοστρατιωτικές και εγκληματικές δραστηριότητες. Η επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Σρι Λάνκα το 2009 ανέδειξε την υποστήριξη που έδωσαν οι Ταμίλ στο εξωτερικό στους Τίγρηδες, που πολεμούσαν για την ανεξαρτησία του βόρειου νησιού.

Ο πληθυσμός, ή ένα κλάσμα του, μερικές φορές γίνεται εργαλείο στην κρίση ή όπλο στην αντιπαράθεση.

Οι εκτοπισμένοι και οι πρόσφυγες υφίστανται συχνά και ποικιλοτρόπως εκμετάλλευση. Πρόκειται για μια σημαντική μάζα η οποία ελίσσεται, αφού υπολογίζεται ότι σχεδόν 12.000.000 άνθρωποι ζουν σε καταυλισμούς, ορισμένοι από τους οποίους περιέχουν δεκάδες χιλιάδες. Η μαζική και ορατή παρουσία αυτών των εκτοπισμένων πληθυσμών (στο Χαρτούμ, την Μονρόβια, την Φρήταουν, το Ντίλι, για παράδειγμα) αποτελεί «απόδειξη» της αποτυχίας όσων τους καλωσορίζουν: δεν είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και να υπερασπιστούν ή να αποκαταστήσουν την νομιμότητα. Η νομιμότητά τους είναι μειωμένη, ή τουλάχιστον έτσι ελπίζουν οι αντίπαλοί τους. Τα στρατόπεδα όπου βρίσκονται αυτές οι γυναίκες και οι άνδρες γίνονται μέρη όπου ο πόλεμος συνεχίζεται με άλλα μέσα. Είναι εύκολο να ενσωματωθεί στην μάζα και να συνεχίσει να την επηρεάζει, ενώ η ικανοποίηση βασικών αναγκών απαιτεί μεγάλη προσοχή και μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της ασφάλειας.

Παρέχουν ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να αναμειχθούν άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν να καμουφλάρουν την ταυτότητά τους ή και την πραγματική τους δραστηριότητα. Ας αναφέρουμε, για παράδειγμα, τους κατασκόπους του σοβιετικού μπλοκ οι οποίοι αναμειγνύονται με αυτούς που «επέλεξαν την ελευθερία» κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Οι «γενοκτόνοι» Χούτου ενώθηκαν με την μάζα των προσφύγων οι οποίοι διέφυγαν από τα αντίποινα των Τούτσι το 1994. Λαθρομετανάστες που προσπαθούν να εγκατασταθούν σε ανεπτυγμένες χώρες αποκτώντας το καθεστώς του πολιτικού πρόσφυγα ή ριζοσπάστες ισλαμιστές που επιδιώκουν να διεισδύσουν, με το ίδιο πρόσχημα, στην καρδιά του εδάφους του δυτικού εχθρού τους, όπως φαινόταν να συμβαίνει μεταξύ των Σομαλών προσφύγων οι οποίοι κατέφυγαν στην Κένυα το 2008. Επιπλέον, αυτά τα αναστατωμένα πλήθη αποτελούν εξαιρετικό μέσο αποσταθεροποίησης. Οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες τελικά σχημάτισαν ένα πραγματικό κράτος εν κράτει, οδηγώντας στην αιματηρή καταστολή τους στην Ιορδανία τον Σεπτέμβριο του 1970 και συνεισφέροντας στο ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο το 1975.

Όταν, το 2007, το Ιράν απέλασε τους Αφγανούς πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονταν στο έδαφός του, γνώριζε ότι αύξανε τις δυσκολίες της ήδη εύθραυστης κυβέρνησης, του Χαμίντ Καρζάι και εκείνων των Δυτικών –καταρχήν των Αμερικανών– που την υποστήριζαν. Τι να πει κανείς για τον αυθορμητισμό των Παλαιστινίων προσφύγων από την Λωρίδα της Γάζας, όταν σχηματίζουν ανθρώπινες ασπίδες μπροστά από τα σπίτια αξιωματούχων της Χαμάς που πιθανόν να γίνουν στόχος των «στοχευμένων» χτυπημάτων του ισραηλινού στρατού; Από την άλλη πλευρά, ο αυθορμητισμός δεν είχε καμία σχέση με την διατήρηση πολλών αμάχων στην ζώνη μάχης όπου ο στρατός της Σρι Λάνκα εξολόθρευσε τους αντάρτες Ταμίλ μεταξύ Δεκεμβρίου 2008 και Απριλίου 2009: οι στρατιώτες ήθελαν να εμποδίσουν τους αντιπάλους τους να διαφύγουν και οι αντάρτες χρησιμοποίησαν τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες ή τους ανάγκασαν να ενταχθούν στις τάξεις τους. Όσον αφορά τους 300.000 ανθρώπους οι οποίοι φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα στο βόρειο τμήμα της χώρας, συμμετείχαν 20.000 μαχητές Ταμίλ, γεγονός που δεν ενθάρρυνε τον στρατό να βιαστεί να τους απελευθερώσει.

Ακόμα κι αν το φαινόμενο είναι πολύ παλαιότερο, από την ανακάλυψη στρατοπέδων σεξουαλικών σκλάβων στην Σερβία το 1993, η διεθνής κοινότητα ενημερώθηκε για μια πολύ ιδιαίτερη μορφή εργαλειοποίησης των ανθρώπων -κυρίως των γυναικών-, την πρακτική των μαζικών βιασμών. Το ψήφισμα υπ’ αριθμόν 1325 το οποίο καταδικάζει την σεξουαλική βία ως πολεμικό όπλο το οποίο χτυπά τόσο τα κορίτσια όσο και τις γυναίκες εγκρίθηκε το 2000, αλλά χωρίς μεγάλη επιτυχία. Επιπλέον, ορισμένα κράτη όπως η Ρωσία και η Κίνα θεώρησαν ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έπρεπε να το δεχτεί επειδή δεν συνιστούσε «απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια». Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2008, τα Ηνωμένα Έθνη επανέλαβαν το θέμα.

Πράγματι, η συστηματική φύση αυτών των συμπεριφορών καταδεικνύει ότι αποτελούν περισσότερο μέρος μιας σκόπιμης στρατηγικής παρά είναι αποτέλεσμα «γκάφας» εν καιρώ πολέμου. Από την μια πλευρά, ωθούν τους πληθυσμούς σε φυγή, γεγονός το οποίο στερεί από τον αντίπαλο την υποστήριξη. Από την άλλη πλευρά, συγκινούν την κοινή γνώμη λιγότερο από τους ομαδικούς τάφους, πολύ περισσότερο καθώς η ντροπή και η απόρριψη που συνδέονται με τις παραδόσεις ωθούν πολλά θύματα στην σιωπή. Το ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό το οποίο θεωρείται η «παγκόσμια πρωτεύουσα των βιασμών» και το Νταρφούρ προσφέρουν, από αυτή την άποψη, δυσοίωνα προνομιακά πεδία παρατήρησης. Βιασμένες και ακρωτηριασμένες, οι γυναίκες καταστρέφονται σωματικά και ηθικά. Ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών των εγκλημάτων καταστρέφει τις οικογενειακές μονάδες και τις κοινότητες των χωριών. Είναι δύσκολο να μην εντοπιστεί ένα πολιτικό σχέδιο πίσω από αυτή την «σεξουαλική τρομοκρατία». Επίσης, λίγο ισχυρότερο από αυτό του 2000, το ψήφισμα 1820, το οποίο εγκρίθηκε στις 19 Ιουνίου 2008 από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, «επιβεβαιώνει ότι τα αποτελεσματικά μέτρα που τείνουν να αποτρέψουν και να καταστείλουν αυτές τις πράξεις σεξουαλικής βίας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη διατήρηση της διεθνής ειρήνη και ασφάλεια».

Η δράση ή η προσπάθεια δράσης με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού είναι πάντα μέρος ενός πολιτικού σχεδίου. Υπάρχει σύνδεση μεταξύ εξουσίας και δημογραφίας. Ως εκ τούτου, τα δημογραφικά δεδομένα δεν περιορίζονται σε περισσότερο ή λιγότερο πολύπλοκα και ελκυστικά μαθηματικά. Παρέχουν ενδείξεις για την κατάσταση των κοινωνιών, την εξέλιξή τους, τα πιθανά εσωτερικά ή και εξωτερικά τους προβλήματα. Τροφοδοτούν επίσης τα επιχειρήματα των πρωταγωνιστών, ιδιαίτερα σε αντιπαραθέσεις για την κατοχή εξουσίας ή για την διανομή του πλούτου. Η γεωπολιτική ανάλυση πρέπει να δώσει την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή σε αυτά, χωρίς να παραβλέπει το γεγονός ότι τα στοιχεία χειραγωγούνται εύκολα και ότι οι ερμηνείες δεν αποτελούν ακριβή επιστήμη.


ΠΑΤΡΙΣ ΓΚΟΥΡΝΤΕΝ


-Ο Πατρίς Γκουρντέν είναι Διδάκτωρ Ιστορίας, αναπληρωτής καθηγητής πανεπιστημίου, διδάσκει στην Γαλλική Σχολή Αεροπορικών και Διαστημικών Δυνάμεων και εργάζεται επίσης στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών στην πόλη Αιξ-αν-Προβάνς. 

tweet
fb-share-icon
Insta
Tiktok