Η «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ» ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ενεργειακή κρίση, η μείωση της αγοραστικής δύναμης λόγω του πληθωρισμού και οι περιορισμοί και αποκλεισμοί λόγω της λοίμωξης Covid-19 είναι γεγονότα τα οποία πρέπει να χρησιμεύσουν σε όλους μας ως μια δραματική προειδοποίηση. Το εκρηκτικό μίγμα των τριών αυτών παραγόντων πλήττει την παγκόσμια οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο δε φόβος του πληθυσμού και των κυβερνώντων στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης επιτείνει την κατάσταση αφού δεν μπορούν να ληφθούν και να εφαρμοστούν ορθολογικές λύσεις και διεργασίες.

Ας αναλύσουμε τους τρεις παράγοντες ξεκινώντας από την ενεργειακή κρίση, η οποία αν και σαφώς ορατή δεν καταπολεμάται στην ρίζα της από τις κυβερνήσεις, αλλά επιδεινώνεται σκόπιμα. Η επιμονή στον περιορισμό των ορυκτών καυσίμων χωρίς να υπάρχει ανάλογη εξισορρόπηση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή πυρηνικούς σταθμούς και η συνεχής στοχοποίηση της Ρωσίας ως του μεγαλύτερου τροφοδότη φυσικού αερίου, είναι χαρακτηριστικά σημάδια σκόπιμης επιδείνωσης της κατάστασης.

Αναφορικά με το πληθωρισμό. Το γεγονός ότι αυξάνεται επί του παρόντος περισσότερο από ό,τι εδώ και δεκαετίες, δεν είναι όπως ισχυρίζονται οι κυβερνώντες προσωρινό φαινόμενο. Είναι το αποτέλεσμα μιας χαλαρής νομισματικής πολιτικής που ασκείται από τις κεντρικές τράπεζες εδώ και δέκα περίπου χρόνια, μια χαλαρή πολιτική που έχει ωθήσει το βασικό επιτόκιο κοντά στο μηδέν, ήτοι στην δημιουργία χρήματος από το πουθενά. Όμως για να λειτουργήσει το «perpetuum mobile» του χρήματος πρέπει η δημιουργία του να επεκτείνεται όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα την παγκόσμια υποτίμηση του χρήματος. Η κατάσταση ομοιάζει με τον εθισμένο σε ναρκωτικά που δεν μπορεί να σταματήσει την δόση του.

Η δαμόκλειος σπάθη της λοίμωξης που πλανάται με νέους περιορισμούς και lockdown πάνω από όλους μας, κάτι που ήδη έχουν προεξοφλήσει τα χρηματιστήρια, οδηγεί μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις σε εξάντληση και τις τράπεζες σε απροθυμία να τις βοηθήσουν λόγω αβεβαιότητας στην εξέλιξη της πανδημίας.

Τα ανωτέρω συνθέτουν μια ζοφερή εικόνα, μια εικόνα στραγγαλισμού του κόσμου από μια παγκόσμια ελίτ που γνωρίζει ότι το σημερινό σύστημα εξουσίας έχει καταστεί παρωχημένο και προσπαθεί να το αντικαταστήσει με ένα νέο σύστημα που θα δίνει στους αρχιερείς της πλουτοκρατίας την δυνατότητα να συνεχίσουν την λεηλασία εις βάρος των πολλών και των αδαών. Στο επίκεντρο του νέου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης βρίσκεται το ψηφιακό χρήμα των κεντρικών τραπεζών, με το οποίο η ελίτ ελπίζει ότι θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του πληθυσμού προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία της.

Δεδομένου ότι η εισαγωγή του νέου ψηφιακού χρήματος θα απορριφθεί υπό κανονικές συνθήκες από την πλειονότητα των πολιτών, γίνονται τα πάντα για να προκληθεί το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό, χρηματοπιστωτικό και κοινωνικό χάος. Έτσι στην συνέχεια, η εισαγωγή του ψηφιακού χρήματος δεν θα φανεί ως πράξη υποδούλωσης, αλλά ως πράξη σωτηρίας των πολλών από τα δεινά που προκάλεσε το χάος.

Η επιτυχία αυτού του σχεδίου, που περιγράφεται ως «δημιουργική καταστροφή» από τον Klaus Schwab στο πόνημα του «Great Reset», εξαρτάται αποκλειστικά ή σε μεγάλο βαθμό από την εμβέλεια του εκρηκτικού μίγματος των τριών παραγόντων που σταχυολογήθηκαν στην αρχή του κειμένου και από το πόσο καιρό ο πληθυσμός θα παραμένει στην τρέχουσα κατάσταση εθελόδουλης ακαμψίας. Είναι προφανές ότι η ελίτ θα χρησιμοποιήσει την τρέχουσα κατάσταση για να θεμελιώσει ένα νέο σύστημα εξουσίας και να προωθήσει τα αδίστακτα συμφέροντα της.

Καθήκον όλων ημών των μη αδαών είναι να διαφωτίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας σχετικά με το υπόβαθρο της τρέχουσας κρίσης και να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την «δημιουργική καταστροφή» που θέλουν να επιβάλλουν οι ψυχασθενείς της διεθνούς πλουτοκρατίας.

Γ. Λιναρδής  

tweet
Insta
Tiktok