Ι.ΣΤ.Ο.Σ.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
Η Ε.Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ENA ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ COVID-19

Το προτεινόμενο «Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει μικρό αντίκτυπο στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βραχυπρόθεσμα. Όμως, παρατεταμένες ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ανοσίας στην COVID-19 και τα συναφή ζητήματα απορρήτου δεδομένων θα μπορούσαν να περιπλέξουν τη διαδικασία εφαρμογής του. Στις 17 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού με επαληθευμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των ατόμων σε σχέση με την COVID-19. Εάν εγκριθεί, το πιστοποιητικό θα είναι απόδειξη ότι ένα άτομο εμβολιάστηκε κατά του COVID-19, έλαβε αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμής ή ανέρρωσε από τον ιό. Το πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή και θα περιλαμβάνει κωδικό QR για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητά του.                  

        • Η επιτροπή υποσχέθηκε ότι αυτό το πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους υπηκόους της ΕΕ,             ανεξάρτητα από το εάν έχουν εμβολιαστεί ή όχι κατά της COVID-19. Αυτό εξηγεί γιατί, εκτός από             πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό, το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες του             ελέγχου με «αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης» (PCR) αλλά και δεδομένα από άλλες δοκιμές, καθώς και             εάν ένα άτομο έχει μολυνθεί στο παρελθόν.    

        • Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίζουν το ψηφιακό πιστοποιητικό ως απόδειξη             εμβολιασμού για τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), αλλά             μεμονωμένα κράτη μέλη θα είναι επίσης ελεύθερα να αναγνωρίσουν άλλα εμβόλια, όπως τα ρωσικά και τα             κινέζικα, (τα οποία ήδη χρησιμοποιούν ορισμένα κράτη μέλη). Με αυτό, οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν ότι             μεμονωμένα κράτη μέλη έχουν λάβει μονομερείς αποφάσεις σχετικά με το ποια εμβόλια θα χρησιμοποιήσουν.

        • Η απόφαση για τη δημιουργία ενός «πιστοποιητικού» (που περιλαμβάνει πληροφορίες για την υγεία) αντί για             κάποιο «διαβατήριο» (που καθορίζει ποιος μπορεί να ταξιδέψει και ποιος δεν μπορεί) δείχνει σαφώς ότι οι             Βρυξέλλες ήθελαν να αποφύγουν την αντίληψη των διακρίσεων εις βάρος των ατόμων που δεν έχουν             εμβολιαστεί.
Αυτό το πιστοποιητικό αφήνει τις ταξιδιωτικές αποφάσεις στα χέρια των μεμονωμένων κρατών μελών, πράγμα που σημαίνει ότι το άνοιγμα των εθνικών συνόρων θα εξακολουθεί να συμβαίνει με διαφορετικές ταχύτητες και ανόμοια σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό συγκρότημα. Όσο όμως οι λοιμώξεις παραμένουν υψηλές, οι τομείς των ταξιδιών και της φιλοξενίας θα συνεχίσουν να πασχίζουν και να φροντίζονται άσχετα από την έκταση της νόσου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των λοιμώξεων και των μέτρων κοινωνικής απόστασης και λιγότερο από την ύπαρξη κοινού υγειονομικού πιστοποιητικού. Οι Βρυξέλλες αναζητούν τρόπους για να βοηθήσουν τους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας στην Ευρώπη, τομείς οι οποίοι έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Η επιτροπή πιστεύει ότι ένα ομοιογενές πιστοποιητικό υγείας που αναγνωρίζεται σε ολόκληρο το συγκρότημα θα διευκολύνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν αποφάσεις για το πώς να ανοίξουν τις πύλες των χωρών τους σε ξένους ταξιδιώτες. Ωστόσο, η ανακοίνωση του πιστοποιητικού πραγματοποιείται σε μια στιγμή που αρκετές χώρες της ΕΕ ενισχύουν τα κοινωνικά μέτρα αποστασιοποιήσεως των πολιτών τους, εν μέσω ρυθμών αυξανομένων μολύνσεων COVID-19.

        • Σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, Βιέρα Γιοούροβα, το             προτεινόμενο πιστοποιητικό «προσφέρει μια πανευρωπαϊκή λύση για να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες της ΕΕ             επωφελούνται από ένα εναρμονισμένο ψηφιακό εργαλείο για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας             στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

        • Η Ιταλία θέσπισε αυστηρότερα μέτρα «κλειδώματος» στις μισές περιοχές της χώρας στις 15 Μαρτίου, με             σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού COVID-19. Η ιταλική κυβέρνηση είπε             ότι μάλλον ολόκληρη η χώρα θα υποστεί ένα εκτενέστερο και αυστηρό κλείδωμα κατά τη διάρκεια των             διακοπών του Πάσχα.

        • Η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε στις 17 Μαρτίου ότι θα επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς για ορισμένες             περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, για την αντιμετώπιση της επιταχυνόμενης εξάπλωσης των             μολύνσεων COVID-19.

            • Η ελληνική κυβέρνηση που στις 12 Μαρτίου ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των σχολείων σε ολόκληρη τη             χώρα και έθεσε τρεις ακόμη περιοχές υπό αυστηρό κλείδωμα. Επίσης δήλωσε ότι σκοπεύει να ανοίξει ξανά             τη χώρα στους τουρίστες στα μέσα Μαΐου.


Έχουν γεννηθεί ποικίλα ερωτηματικά σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και αντιμετώπισης της ανοσίας COVID-19, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαδικαστικές παρενέργειες σε χώρες που εφαρμόζουν διαφορετικά κριτήρια κατά τη χρήση των πιστοποιητικών. Επίσης, ζητήματα που σχετίζονται με το απόρρητο των δεδομένων θα μπορούσαν να περιπλέξουν την τελική επικύρωση του σχεδίου της επιτροπής. Επειδή ο ιός και η προκύπτουσα πανδημία είναι σχετικά νέα φαινόμενα, εξακολουθούν να διεξάγονται μελέτες για την συγέντρωση ασφαλών πληροφοριών σχετικά με το πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια, με τη διάρκεια της φυσικής ανοσίας και το εάν τα εμβολιασμένα άτομα μπορούν να μεταδώσουν τον ιό ή όχι. Η τρέχουσα αβεβαιότητα θα μπορούσε να οδηγήσει κάποια μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν διαφορετικές αποφάσεις σχετικά με το ποιος θα γίνεται δεκτός στην επικράτειά τους, ανάλογα με την ημερομηνία εμβολιασμού ή προηγούμενες νοσήσεις του. Πριν από την εφαρμογή αυτού του σχεδίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να το εγκρίνουν. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα κράτη μέλη και τα μέλη του κοινοβουλίου θα μπορούσαν να εγείρουν ερωτήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο του πιστοποιητικού στο απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Ενώ αυτό το πιστοποιητικό θα είναι εθελοντικό και θα περιέχει μειωμένο αριθμό πληροφοριών, οι νομοθέτες της ΕΕ έχουν απαιτήσει αυστηρότερους κανόνες σχετικά με το πού θα αποθηκευτούν τα δεδομένα και πώς θα χρησιμοποιηθούν, δρώμενα που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την εφαρμογή.

        • Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «η περίοδος καταλληλότητας των πιστοποιητικών εξαρτάται από             επιστημονικά στοιχεία και θα καθοριστεί από τους ελεγκτές σύμφωνα με τους εθνικούς τους κανόνες.             Καθώς αναδύονται νέα επιστημονικά στοιχεία, θα μπορούσαν να προσαρμοστούν οι περίοδοι για τις οποίες τα             πιστοποιητικά θα είναι σχετικά με αναστολή εφαρμογής στις ισχύουσες απαιτήσεις δημόσιας υγείας.»

        • Η επιτροπή έχει επίσης πει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα υγείας θα φυλάσσονται στη χώρα που εξέδωσε το             πιστοποιητικό, ενώ δεν θα φυλάσσονται από τις χώρες που επισκέπτονται.

        • Από την αρχή της πανδημίας COVID-19, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν λάβει μονομερή μέτρα σε θέματα όπως η             διέλευση συνόρων, οι περιορισμοί ταξιδιού και οι εκστρατείες εμβολιασμού. Αυτή η συμπεριφορά είναι             πιθανό να συνεχιστεί όταν πρόκειται για το «άνοιγμα» των χωρών σε διεθνή ταξίδια, πράγμα που σημαίνει ότι             οι περισσότερες χώρες θα βασίζονται σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες για την ενίσχυση των τομέων             τουρισμού και φιλοξενίας.

Α. Κωνσταντίνου 

Μοιραστείτε το στο Twitter !


" Δεν μου αρέσει ο πόλεμος, αλλά προτιμώ να τον κάνω νωρίτερα παρά αργότερα "  Ναπολέων


2021 copyright istos.net.gr