Ι.ΣΤ.Ο.Σ.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝOΠΤΙΚΗ ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

[Σε γενικές γραμμές, η γεωοικονομική (αναφερόμενη και ως γεωοικονομία) είναι η μελέτη των χωρικών, χρονικών και πολιτικών πτυχών των οικονομιών και των πόρων. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένας ευρέως αποδεκτός μοναδικός ορισμός της γεωοικονομικής ως διαφορετικής από την καθεαυτήν γεωπολιτική.
Η διάκριση της γεωοικονομικής από την γεωπολιτική αποδίδεται συχνότερα στον εβομηνταοκτάχρονο Edward Nicolae Luttwak, έναν Ρουμανοεβραίο, νυν αμερικανό υπήκοο, οικονομολόγο, ιστορικό και σταρτηγιστή, και στον εξηντάχρονο Pascal Lorot, έναν Γάλλο οικονομολόγο, πολιτικό επιστήμονα και γεωπολιτικό.
Ο Αζέρος οικονομολόγος Vusal Afras Oglu Qasimli ορίζει τη γεωοικονομία ως «μελέτη των συσχετίσεων της οικονομίας, της γεωγραφίας και της πολιτικής στον "άπειρο κώνο" που ανέρχεται από το κέντρο της γης στο διάστημα» (συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής αναλύσεως των πλανητικών πόρων).
Αυτή η άποψη συνεπάγεται ευλόγως για την γεωοικονομική μια σύνθετη προσέγγιση «πολυεπίπεδης ανάλυσης», η οποία αντικατοπτρίζει τα τρία επίπεδα της αναλυτικής προσέγγισης από γεωπολιτικής σκοπιάς :
Ένα επίπεδο πολιτικής, όπως στη διεθνή πολιτική οικονομία. Ένα επίπεδο ολοκλήρωσης, όπως στην οικονομική γεωγραφία και στην βιομηχανική οργάνωση και τέλος ένα επίπεδο συναλλαγών, όπως στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.] 

Στο πλαίσιο της γεωοικονομικής ανάλυσης απορρέουν οι ακόλουθες αδρές διαπιστώσεις σε πλανητική κλίμακα. (Νοείται οίκοθεν ότι τα υποκείμενα επίπεδα ηπειρωτικής, περιφεριακής και εθνικής ανάλυσης είαν άρρηκτα συνυφασμένα με το γενικότερο ικρίωμα, επάνω στο οποίο διενεργούνται και οι ρέουσες αλληλεπιδράσεις τους.) :

Εκκίνηση της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης : Το σοκ από την ζημιογόνο επίδραση της COVID-19 στην παγκόσμια οικονομία θα διαρκέσει σε μέγα βάθος εντός του 2021, ακόμη και όταν ο διενεργούμενος εμβολιασμός περιορίσει κατά πολύ τους τρέχοντες περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα.
Το 2021 αναγκαστικο βασικό καθήκον των υπευθύνων για την χάραξης πολιτικής των κρατών θα είναι η ανανέωση ή η διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας, δεδομένης της συνεχιζόμενης πιεστικής ανάγκης για δραματικά αυξημένη στήριξη του δημόσιου εισοδήματος αφ’ ενός και επιτυχή απόκριση προς το ταχέως αυξανόμενο χρέος.

Η συνολική παγκόσμια παραγωγή μπορεί μόλις οριακά να επιστρέψει στα «προ-πανδημικά» επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους, αλλά αυτό θα οφείλεται μόνον στην ισχυρή ενωρίτερη ανάκαμψη στην Κίνα και σε κάποιες περιοχές της Ασίας, παρά σε οτιδήποτε άλλο.
Η παγκόσμια αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) προβλέπεται στο 4-5% (με την Λαίκή Δημοκρατία της Κίνας να συνεισφέρει το ένα τρίτο αυτής της ανόδου). Η ανάκαμψη αλλού αναμένεται να είναι άνιση, οπότε μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θα φτάσει έως το 2022 στα επίπεδα του ΑΕΠ πριν από την πανδημία, συμπεριλαμβανομένων πιθανώς και της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το επελθόν οικονομικό πλήγμα από μόνιμες απώλειες θέσεων εργασίας και πτωχεύσεις καθώς και οι εύλογες επιχειρηματικές αβεβαιότητες θα συμβάλουν στο μακροπρόθεσμο κόστος και στην ανάγκη για περαιτέρω έκτακτες δημοσιονομικές δαπάνες.
Ωστόσο ο πληθωρισμόςθα πρέπει να παραμείνει συγκρατημένος, δεδομένης της βραδείας ανάκαμψης της ζήτησης, αλλά και της επιβράδυνσης των παραγόντων αγοράς εργασίας και κεφαλαίου. Για τις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, η πανδημία επιδείνωσε τα υφιστάμενα τρωτά τους σημεία, ειδικά όσον αφορά στο δημόσιο και στο εταιρικό χρέος.
Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων επέστρεψε στη φτώχεια και τα προηγούμενα συνολικά κέρδη μιας δεκαετίας (ή και περισσότερο) σε πολλές από τις φτωχότερες χώρες έχουν εξαλειφθεί ολοκληρωτικά. Μια αναστροφή αυτής της καταστροφικής κατάστασης σε επίπεδα προ-πανδημίας θα διαρκέσει επί πολλά χρόνια, εκπτυσσόμενη στο πλαίσιο του συνολικού περιβάλλοντος της παγκόσμιας αργής ανάπτυξης. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτή η τάση της βραδείας ανάνηψης θα συνεχιστεί ελάχιστα μετριασμένη αμέσως μόλις εξαντληθούν οι διάσπαρτες ταχείες ανανήψεις.

Οι ΗΠΑ επιστρέφουν στις πολυμερείς σχέσεις και συνεργασίες : Η κυβέρνηση του Biden σε μεγάλο βαθμό θα επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση των σχέσεων των ΗΠΑ με βασικούς τους συμμάχους (της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της ζώνης Ασίας-Ειρηνικού) ως μέρος μιας ευρύτερης επιστροφής σε μια πιο πολυμερή προσέγγιση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα προσπαθήσει να ενισχύσει την ισχύουσα μεταψυχροπολεμική αμερικανοκεντρική παγκόσμια τάξη, η οποία βασίζεται σε κανόνες εδραζόμενους στη Δύση.
Επίσης θα προσπαθήσει να συμμαχήσει με χώρες έχουσες ανάλογη αντίληψη με τις ΗΠΑ, ώστε να μεταρρυθμίσει το σύστημα για την καλύτερη αντιμετώπιση των εξελισσομένων προκλήσεων του 21ου αιώνα, όπως η άνοδος της Κίνας από ηπειρωτική δύναμη σε επίπεδο υπερδύναμης, η κλιμακούμενη κλιματική αλλαγή και ο τομέας της τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επανεξετάσουν τις όποιες διαφορές τους σε θέματα όπως οι αμυντικές δαπάνες και οι εμπορικές διαφορές, ενώ ειδικότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες να προσπαθήσουν να καλύψουν και να επιλύσουν τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας. Επίσης οι ΗΠΑ θα επανέλθουν σε ορισμένες συμφωνίες και σε θεσμούς που εγκατέλειψε η κυβέρνηση του τέως προέδρου Τραμπ, ιδίως σε εκείνες που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος και με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να διατηρούν σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα : Η κυβέρνηση Biden θα διατηρήσει μια σχετικά επιθετική στάση απέναντι στην Κίνα, αλλά θα προσπαθήσει να οικοδομήσει μια συνεκτικότερη διεθνή συμμαχία εναντίον της. Βασικό επίκεντρο των εν λόγω προσπαθειών της κυβέρνησης Biden θα είναι ο τομέας της τεχνολογίας της Κίνας.
Ο Biden θα είναι λιγότερο επικεντρωμένος στη στόχευση συγκεκριμένων κινεζικών εταιρειών, προτιμώντας να στοχεύει ευρείς τομείς. Συνεπώς είναι πολύ πιθανό να διευρυνθεί ο τεχνολογικός πόλεμος πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη, τους ημιαγωγούς και το 5G, ώστε να συμπεριλάβει περισσότερους περιορισμούς στο cloud computing, στις ψηφιακές υπηρεσίες και την οικονομική τεχνολογία. 

[Η «χρηματοοικονομική τεχνολογία» (Financial technology με διεθνή συντομογραφία fintech ή FinTech) είναι η τεχνολογία και η καινοτομία που στοχεύει να ανταγωνιστεί τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές μεθόδους στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Παριστά μιαν αναδυόμενη βιομηχανία που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων στη χρηματοδότηση. Η χρήση «έξυπνων τηλεφώνων» για τραπεζικές εργασίες κινητής τηλεφωνίας, επενδύσεις, υπηρεσίες δανεισμού και κρυπτογράφηση είναι παραδείγματα τεχνολογιών που αποσκοπούν στο να καταστήσουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πιο προσιτές στο ευρύ κοινό.
Οι εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας αποτελούνται τόσο από νεοσύστατες εταιρείες όσο και από καθιερωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες τεχνολογίας που προσπαθούν να αντικαταστήσουν ή να ενισχύσουν τη χρήση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παρεχομένων από υπάρχουσες χρηματοοικονομικές εταιρείες.]

Εύλογα η Κίνα θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να ανταποκριθεί ολοένα και περισσότερο σ΄αυτήν την αντιπαλότητα των Αμερικανών εκδηλώνοντας ανάλογους περιορισμούς στις ΗΠΑ και σε άλλες δυτικές χώρες.
Όμως το Πεκίνο καθώς προετοιμάζεται για την 100η επέτειο από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (το 2021) και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου (το 2022), θα προσπαθήσει παράλληλα να μετριάσει κάποιες πτυχές της διπλωματίας του, αποκαλούμενης και διπλωματίας του «πολεμιστή λύκου» καθώς προσπαθεί να αποτρέψει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να οικοδομήσουν έναν «αντικινεζικό» διεθνή συνασπισμό.

[Η «διπλωματία του λύκου πολεμιστή» («ζαν λανγκ βάϊτζιάο») περιγράφει ένα επιθετικό στυλ διπλωματίας που υποτίθεται ότι υιοθετήθηκε από Κινέζους διπλωμάτες τον 21ο αιώνα, υπό τη διοίκηση του Κινέζου ηγέτη Xi Jinping. Ο όρος επινοήθηκε με αφορμή μια κινέζικη ταινία δράσης τύπου Ράμπο, με τίτλο «Λύκος Πολεμιστής 2».
Σε αντίθεση με την προηγούμενη κινεζική διπλωματική πρακτική, η οποία είχε τονίσει την αποφυγή διαμάχης και τη χρήση συνεργατικής ρητορικής, η διπλωματία του λύκου πολεμιστή είναι μαχητική, με τους υποστηρικτές της να αποκρούουν και να καταγγέλουν δυνατά τις εχθρικές επικρίσεις της Κίνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συνεντεύξεις].

Οι ΗΠΑ θα είναι πάλι «ανοικτές» για συνομιλίες με το Ιράν : Ο Biden θα επικεντρωθεί στην έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στην ικανότητα των ΗΠΑ απλώς να επανεισέλθουν στο «Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης» / Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA , αλλά είναι πιθανόν να επιτευχθεί μια συμφωνία αναστολής εκ μέρους των από τις ΗΠΑ ορισμένων οικονομικών κυρώσεων στον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν, με αντάλλαγμα να μειώσει το Ιράν τις εν γένει πυρηνικές του δραστηριότητες.

Σε ότι αγορά για μια διάδοχη συμφωνία του JCPOA, η επέκταση της περιφερειακής δραστηριότητας του Ιράν τα τελευταία χρόνια - συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων πυραύλων και drones κατά της Σαουδαραβίας - πιθανότατα θα οδηγήσει σε ευρύτερες αναγκαστικές διαπραγματεύσεις πέραν από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Όμως αυτές οι διαπραγματευτικές συνομιλίες, εφ όσον υποθέσουμε ότι εν τέλει υλοποιούνται, θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο από το 2021.

Εστίαση των σχεδίων ανάνηψης της COVID-19 στο ζήτημα του κλίματος : Οι εθνικές κυβερνήσεις, οργανισμοί και εταιρείες, (συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών παραγωγής ενέργειας και των μεγάλων καταναλωτών ενέργειας), θα χρεισαθούν μια σημαντική ώθηση το 2021 για να καθορίσουν εφικτούς μεσοπρόθεσμους στόχους εκπομπών και να τροποποιήσουν καταλλήλως τις επιχειρησιακές τους στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η αυξημένη ευθύνη και ο κίνδυνος, μαζί με την ισχυρή πίεση από τα διάφορα εταιρικά συμβούλια θα επιταχύνουν αυτές τις πρωτοβουλίες έως το 2021. Επίσης οι περισσότερες κυβερνήσεις θα καταστήσουν τα «πράσινα έργα» πραγματικόν πυλώνα των προγραμμάτων οικονομικής τόνωσης μετά την COVID-19, οι δε επενδυτές θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στην απομάκρυνση υπολειμμάτων καύσεως άνθρακος από τις επενδύσεις τους με την διενέργεια καταλλήλων ελέγχων, καθώς θα συνεχίσει επί του παρόντος η λειτουργία των βιομηχανιών με εκπομπές καυσαερίων υψηλής έντασης.

Μια ανάνηψη δύο ταχυτήτων στην Ευρώπη : Η οικονομική ανάνηψη θα εκδηλωθεί βεβαίως και στην Ευρώπη. Ενώ οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης θα ανακτήσουν τις περισσότερες από τις οικονομικές απώλειες του 2020 όσον αφορά το ΑΕΠ, την απασχόληση, την παραγωγή, την κατανάλωση και τις επενδύσεις, στη Νότια Ευρώπη οι περισσότεροι από αυτούς τους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας θα παραμείνουν κάτω από τα «προ της πανδημίας» επίπεδα. Οι κυβερνήσεις του Βορρά θα αυξήσουν σταδιακά τα μέτρα τόνωσης προκειμένου να μειώσουν τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα, ενώ οι κυβερνήσεις στο Νότο θα διατηρήσουν, ή ακόμη και θα αυξήσουν, τις επεκτατικές πολιτικές τους στην τιμή των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και στην άυξηση των ήδη ευμεγέθων «σωρών χρέους». Ως αποτέλεσμα, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος (συμπεριλαμβανομένης μιας κρίσης του δημόσιου χρέους και μιας τραπεζικής κρίσης) θα παραμείνει αρκετά υψηλός στο Νότο ενώ θα μειωθεί στον Βορρά.

Η οικονομική ανάκαμψη στο βορρά και τα μέτρα τόνωσης στο Νότο θα κρατήσουν την κοινωνική αναταραχή εντός σχετικώς ανεκτών περιθωρίων (και στις δύο περιοχές), αν και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στο Νότο κρατούν ανοικτό το ενδεχόμενο αντι-καθεστωτικών συναισθημάτων και δράσεων. Αυτή η απόκλιση στις οικονομικές επιδόσεις μεταξύ Βορρά-Νότου καθιστά επίσης πιο δύσκολο για τα μέλη της ευρωζώνης να επιτύχουν συναίνεση σχετικά με μέτρα για την αύξηση της κατανομής των οικονομικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων στην περιοχή χρήσεως του ευρωπαϊκού νομίσματος.

Δυναμική της Νοτίου Κινεζικής Θαλάσσης : Η Κίνα θα συνεχίσει να αναπτύσσει «ηρέμως» την ήδη κυράρχο στρατιωτική της θέση στη Νότιο Κινεζική Θάλασσα ως μέρος της ευρύτερης περιφερειακής θαλάσσιας στρατηγικής της βασιζόμενη επίσης σε οικονομικούς μοχλούς.
Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν επίσης την προσπάθειά τους να αντισταθμίσουν την περιφερειακή άνοδο της Κίνας, ενισχύοντας τις θέσεις των φίλων και συμμάχων τους των διεκδικούντων οικονομική προσέγγιση στη Νότια Κινεζική Θάλασσα, με υποστήριξή τους σε διεθνείς οργανισμούς, κυρώσεις εναντίον κινεζικών οντοτήτων και φορέων όπως και μεταφορά ή πώληση αμυντικού εξοπλισμού για την αποτροπή της κινεζικής στρατιωτικής απειλής. Τόσο οι Φιλιππίνες όσο και το Βιετνάμ θα προσεγγίσουν περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνεργασία, πράγμα που οφείλεται στις εγχώριες πολιτικές καταστάσεις τους, αλλά με την οικονομική ζημιά της COVID-19 να παραμένει πολύ μεγάλη, θα επιδιώκουν συνάμα να αποφύγουν να θέσουν σε κίνδυνο τους οικονομικούς τους δεσμούς με την Κίνα.

Το άνοιγμα του οικονομικού παιγνίου της Τουρκίας: Η Τουρκία θα προσπαθήσει να υιοθετήσει μια πιο ορθόδοξη νομισματική πολιτική για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της χρηματοοικονομικής της κατάστασης κατά το νέο έτος. Θα επιδιώξει μια νομισματική πολιτική η οποία θα βοηθήσει στην προστασία της Τουρκίας από ένα ενδεχόμενο αρνητικό οικονομικό πλήγμα λόγω της τολμηρής εξωτερικής της πολιτικής. Καθοδηγούμενη από ισχυρές «επιταγές εθνικής ασφάλειας» που επιδρούν πολύ αποτελεσματικά στην εγχώρια βάση στήριξης του κυβερνώντος «Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης», η Τουρκία θα παραμείνει ιδιαίτερα ενεργή στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μεσανατολή.
Οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας σε αυτούς τους χώρους θα επιδεινώσουν τις αντιπαλότητες της με τις αραβικές χώρες με επιρροή, όπως η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία. Όσον όμως η Τουρκία δεν υφίσταται σημαντικές οικονομικές κυρώσεις για τις ενέργειές της από οικονομικούς εταίρους της όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Άγκυρα δεν θα αποφεύγει να παρεμβαίνει σε ποικίλες τοπικές διαφορές στη Μέση Ανατολή ώστε να ενισχύσει την περιφερειακή της θέση.

Η οικονομία της Ινδίας αρχίζει να ανακάμπτει, αλλά η διάθεση εμβολίων θα διαρκέσει επί πολύ : Η οικονομία της Ινδίας άρχισε να ανακάμπτει ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και θα μπορούσε να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης παγκοσμίως, αλλά μπορεί να μην ανακάμψει στο πλήρες πριν από την πανδημία επίπεδο οικονομικής παραγωγής. Το 2020 η οικονομία της Ινδίας ήταν μια από τις σοβαρότερα πληγείσες από την COVID-19, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανέμενε στην διάρκεια ολόκληρου του έτους συρρίκνωση περισσότερη από 10% το 2020, μια πτώση που είναι απίθανο να είναι σε θέση να αντιστραφεί πλήρως στο 2021.

Για την Ινδία θα είναι σχετικά εύκολο να επιτύχει υψηλό επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση με το μέγα βάθος της ύφεσης του 2020. Ωστόσο, για να γίνει περισσότερο βιώσιμη η ανάπτυξη της Ινδίας, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Narendra Modi θα χρειαστεί περισσότερες διαρθρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Αυτή η διαδικασία θα παραμείνει αργή το 2021, καθώς δεν τηρήθηκε το «επιθετικό» χρονοδιάγραμμα που οραματίσθηκε ο Modi.
Εν τω μεταξύ, η Ινδία έχει επιφορτιστεί με μιαν ιδιαίτερα περίπλοκη διάθεση του εμβολίου για τον κορωναϊό, [δεδομένου του τεράστιου πληθυσμού της, των σημαντικών πολιτικών διαφορών μεταξύ της κρατικής μηχανής (πολιτειακών κρατών και κεντρικής εθνικής κυβέρνησης) και των μεγάλων αγροτικών και φτωχών πληθυσμών της], πράγμα που μάλλον θα απωθήσει την πλήρη οικονομική ανάκαμψη της μεγάλης χώρας στο 2022.

Τα οικονομικά δεινά της πολύπαθης Αργεντινής παραμένουν : Η οικονομία της Αργεντινής θα συνεχίσει να κλυδωνίζεται το 2021, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τον αρνητικό αντίκτυπο τόσο της πανδημίας COVID-19 όσο και των διαρθρωτικών ζητημάτων της όπως : O υψηλός πληθωρισμός, η χαμηλή παραγωγικότητα, η έλλειψη εμπιστοσύνης στο πέσο της Αργεντινής και ο έντονος σκεπτικισμός μεταξύ εγχώριων και ξένων επενδυτών σχετικά με την ικανότητα της κυβέρνησης να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και τα επίπεδα κρατικού χρέους.

Η ψύχραιμη και ρεαλιστική αποτίμηση των τρεχόντων δρωμένων μας οδηγεί σε ξεκάθαρες διαπιστώσεις :
Οι τοπικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αργεντινή πρέπει να αναμένουν παρεμβατικές πολιτικές από το κράτος, παρατεταμένους νομισματικούς ελέγχους και αδύναμο «κράτος δικαίου», στοιχεία που θα πλήξουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία και θα υπονομεύσουν την ανάπτυξη.

Α. Κωνσταντίνου


Mοιραστείτε το 

Δεν μου αρέσει ο πόλεμος, αλλά προτιμώ να τον κάνω νωρίτερα παρά αργότερα.
Ναπολέων

2020 copyright istos.net.gr