Ι.ΣΤ.Ο.Σ.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στοχαστές

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Μυριάδες κείμενα, από μικρές σχολιογραφίες έως πολύτομες εγκυκλοπαίδειες έχουν γραφεί για το κεφαλαιώδες ζήτημα της τέχνης. Ιστορική κωδικοποίηση και ανάλυση τεχνοτροπιών, καταγραφή έργων ανά καλλιτέχνη, κριτική καλλιτεχνημάτων και δημιουργών είναι κάποιοι από τους λόγους που κινούν το ενδιαφέρον των συγγραφέων και των όποιων αναγνωστών. Όλα καλώς καμωμένα, όμως εάν επρόκειτο να γράψουμε ένα ακόμα τέτοιο κείμενο, δεν θα το πράτταμε σεβόμενοι το χρόνο και την υπομονή των αναγνωστών. Εμείς κατ’ αρχήν θα ...

«ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΟΣ»
Ανακοίνωση στο IV διεθνές συνέδριο αισθητικής γενόμενο στην Αθήνα από 1 - 6 Σεπτεμβρίου 1960

«Η ζωή του άνθρωπον δεν είναι μόνον γνώσις και πράξις, αλλά συνάμα και ποιητική ενέργεια, η οποία εκφράζεται συνολικώς με όλα τα είδη της τέχνης. Mε την τέχνην, η οποία εις όλας της τας μορφάς είναι δημιουργία, η ζωή προχωρεί πέρα και από την γνώσιν και από την πράξιν. Η φιλοσοφία ως αισθητική προσπαθεί ν’ αναλύση και να ερμηνεύση το όλον νόημα το οποίον περιέχει η ποιητική, δημιουργική δύναμις του άνθρωπον, Το πρώτον της ερώτημα είναι: «Έχει η τέχνη σκοπόν, και εάν έχη, ποίος είναι αυτός;» ...
 

Αν κάποιος μάθει καλά Ελληνικά, μπορεί να βρει σχεδόν ολόκληρη την ποίηση στον Όμηρο.
Ezra Pound

2020 copyright istos.net.gr