Ι.ΣΤ.Ο.Σ.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θέματα Οικονομίας

Η ΕΕ αναθεωρεί τις προβλέψεις της
για την ανάπτυξη του Νότου

Η τελευταία οικονομική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει απότομη συρρίκνωση του ΑΕΠ στον ευρωπαϊκό Νότο αλλά και πιο ήπιες οικονομικές συστολές στον Βορρά το 2020, ακολουθούμενες από μια συνολική αργή ανάκαμψη για ολόκληρο το ευρωπαϊκό συγκρότημα το 2021.
Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος πτώχευσης, αδυναμιών ιδιωτικής πίστωσης και χρεοκοπίας, καθώς και οι κοινωνικές διαμαρτυρίες και η κατάρρευση των κυβερνήσεων...

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ

Οι δραστηριότητες των περισσοτέρων κατοίκων της χώρας μας (αλλά και του Δυτικού οικονομικού μοντέλου γενικότερα) φαίνεται να είναι προσανατολισμένες στην ικανοποίηση μιας ακόρεστης επιθυμίας για την επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης καταναλωτικής ευχέρειας.
Η πλειονότητα των Ελλήνων δεν εργάζεται για να δημιουργήσει ή για να ικανοποιήσει πραγματικές ανάγκες αλλά για τον προσπορισμό ηδονής μέσω της κατανάλωσης. Και δυστυχώς δεν πρόκειται για μια τυχαία και περιστασιακή τάση, μια μόδα, αλλά για κάτι που έχει πάρει χαρακτήρα μαζικής νεύρωσης η οποία διαμορφώνει με αρνητικό τρόπο την ιστορία μας.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(Μέρος 7ο)

Περίοδος 1918 – 1929: Οι οικονομικές συνέπειες του πρώτου παγκοσμίου πολέμου υπήρξαν πολυδιάστατες. Η παλαιά παγκόσμια οικονομία κατέρρευσε, η Ρωσία αποσπάστηκε από το οικονομικό γίγνεσθαι, η Αυστροουγγαρία έπαψε να υπάρχει και ο χρυσός συγκεντρώθηκε στα χέρια λίγων κρατών. Παντού οι δασμοί ανέβηκαν...

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(Μέρος 6ο)

Περίοδος 1880 – 1914: Τα αποτελέσματα της περιόδου της ακραιφνούς φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής, ήταν οι αιτίες για να αρχίσουν να εκφέρονται δισταγμοί και αμφισβητήσεις από επιστήμονες οικονομολόγους σχετικά με την ορθότητα του δόγματος των ελεύθερων συναλλαγών. Σε πλείστα κράτη συνειδητοποιείται ότι...

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(Μέρος 5ο)

Αρχικά θα επισημάνουμε ότι η φιλελεύθερη και νεοφιλελεύθερη εξωτερική οικονομική πολιτική πέραν του ότι δεν είναι καθόλου νεοπαγής και «φιλοαναπτυξιακή» (όπως έχουμε ήδη υπαινιχθεί), ουδέποτε είχε καταστεί πάγιο οικονομικό ιδεολόγημα γι’ αυτούς που σήμερα εμφανίζονται ως γνήσιοι φορείς της. Αντίθετα επιβάλλεται και...


ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(Μέρος 4ο)

Η οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας μεταφράζεται σε αντίστοιχη ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της μεταλλείας. Οι άυλες υπηρεσίες, δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα λαμβάνουν δευτερεύουσα σημασία. Για την απρόσκοπτη και...


ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(Μέρος 3ο)

Στο προηγούμενο μέρος αναφερθήκαμε στους τρόπου τοποθέτησης κεφαλαίων. Οι συνέπειες ανάγονται σε πλεονεκτήματα για τις πιστώτριες και μειονεκτήματα για τις οφειλέτιδες χώρες. Τα πλεονεκτήματα για τις πιστώτριες χώρες είναι τα κάτωθι:...

H ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το 1971 το νομισματικό σύστημα Bretton Woods που είχε ως βάση τα αποθέματα χρυσού έπαυσε εκ των πραγμάτων να υπάρχει και η τιμή του δολαρίου έναντι του χρυσού καθορίστηκε σε 35 δολάρια ΗΠΑ ανά ουγγιά troy, ενώ ταυτόχρονα καθορίστηκαν σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες των εθνικών νομισμάτων έναντι του δολαρίου...
 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(Μέρος 2ο)

Η επιρροή των οικονομικά ισχυρών χωρών στις οικονομικά αδύναμες δομείται μέσω της τοποθέτησης κεφαλαίων από τις πρώτες στις δεύτερες. Οι τοποθετήσεις δυνατόν να είναι βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες. Οι μακροχρόνιες είναι οι πλέον βαρύνουσες σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Πριν αναφερθούμε...

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(Μέρος 1ο)

Η τραγική οικονομική κατάσταση της χώρας εξ’ αιτίας των εκ συστήματος ολέθριων επιλογών εκ μέρους των ελληνόφωνων κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης καθ’ υπόδειξη αλλοδαπών κέντρων λήψεως αποφάσεων, απαιτεί πλέον άμεσες, δραστικές και εφαρμόσιμες πολιτικές...


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ

Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε την ελεύθερη οικονομία με το επιχείρημα ότι είναι ωφέλιμη για τις επιχειρήσεις.
Μπορούμε να την υποστηρίζουμε μόνο με το επιχείρημα ότι είναι ωφέλιμη για την κοινωνία.
Peter Drucker

2020 copyright istos.net.gr